e U+0065, e
LATIN SMALL LETTER E
d
[U+0064]
Basic Latin f
[U+0066]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

e (อักษรตัวใหญ่ E)

 1. อักษรตัวที่ 5 ในอักษรละตินพื้นฐาน

สัญลักษณ์ แก้ไข

e

 1. (สัทอักษรสากล) สระปากเหยียด ลิ้นหน้า กึ่งสูง
ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

กำหนดขึ้นโดย เลออนฮาร์ด ออยเลอร์

สัญลักษณ์ แก้ไข

e

 1. (คณิตศาสตร์) ค่าคงตัวที่เป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ มีค่าประมาณ 2.718281828459, บางทีเขียนเป็นตัวเขียนลายมือ

รากศัพท์ 3 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ exponent

สัญลักษณ์ แก้ไข

e

 1. ตัวคั่นระหว่างแมนทิสซากับเลขชี้กำลัง ในการเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างย่อ, บางทีเขียนเป็น E
  1.2566e−6 = 1.2566 × 10−6

รากศัพท์ 4 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ emptiness

สัญลักษณ์ แก้ไข

e

 1. สมาชิกเอกลักษณ์
  ae = ea = a

รากศัพท์ 5 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ electron

สัญลักษณ์ แก้ไข

e

 1. (ฟิสิกส์) อิเล็กตรอน, บางทีเขียนเป็น e⁻

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

e (e5e0, จู้อิน ˙ㄜ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ

e

 1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ē.
 2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ é.
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ě.
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ è.

ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

e

 1. พยางค์ฮิรางานะ (e) หรือคาตากานะ (e) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น
 2. พยางค์ฮิรางานะ (e) หรือคาตากานะ (e) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น (ใช้เป็นคำอนุภาค)

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

e (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ E, พหูพจน์ es หรือ e's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 5 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า e และเขียนด้วยอักษรละติน
ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

e (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ E)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 5 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า e และเขียนด้วยอักษรละติน

คำนาม แก้ไข

e (พหูพจน์ ees)

 1. ชื่อตัวอักษรในอักษรละติน E/e

ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

e (อักษรตัวใหญ่ E)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 6 ของชุดตัวอักษรภาษาเอสเปรันโต มีชื่อว่า e และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

คำนาม แก้ไข

e (กรรมการกเอกพจน์ e-on, พหูพจน์ e-oj, กรรมการกพหูพจน์ e-ojn)

 1. ชื่อตัวอักษรในอักษรละติน E/e

ดูเพิ่ม แก้ไข