h U+0068, h
LATIN SMALL LETTER H
g
[U+0067]
Basic Latin i
[U+0069]
U+FF48, h
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER H

[U+FF47]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF49]

ข้ามภาษาแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

h (อักษรตัวใหญ่ H)

  1. อักษรตัวที่ 8 ในอักษรละตินพื้นฐาน

สัญลักษณ์แก้ไข

h

  1. (สัทอักษรสากล) เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง
ดูเพิ่มแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ hecto-, จากภาษากรีกโบราณ ἑκατόν (หนึ่งร้อย)

สัญลักษณ์แก้ไข

h

  1. เฮกโต

รากศัพท์ 3แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ hour

สัญลักษณ์แก้ไข

h

  1. ชั่วโมง

รากศัพท์ 4แก้ไข

กำหนดโดย มักซ์ พลังค์

สัญลักษณ์แก้ไข

h

  1. (ฟิสิกส์) ค่าคงตัวของพลังค์ มีค่าประมาณ 6.626 × 10−34 จูล-วินาที, บางทีเขียนเป็นตัวเขียนลายมือ

ภาษาอังกฤษแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

h (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ H, พหูพจน์ hs or h's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 8 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า aitch และเขียนเป็นอักษรละติน
ดูเพิ่มแก้ไข

ตัวเลขแก้ไข

h (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ H)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 8 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า aitch และเขียนเป็นอักษรละติน

รากศัพท์ 2แก้ไข

การย่อ

คำนามแก้ไข

h

  1. คำย่อของ hour (ชั่วโมง).