P U+0050, P
LATIN CAPITAL LETTER P
O
[U+004F]
Basic Latin Q
[U+0051]
U+FF30, P
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER P

[U+FF2F]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF31]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

P (อักษรตัวเล็ก p)

  1. อักษรตัวที่ 16 ในอักษรละตินพื้นฐาน
ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

P

  1. เพตะ
  2. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของฟอสฟอรัส

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

P (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก p, พหูพจน์ Ps หรือ P's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 16 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า pee และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

P (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก p)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 16 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า pee และเขียนด้วยอักษรละติน