k U+006B, k
LATIN SMALL LETTER K
j
[U+006A]
Basic Latin l
[U+006C]
U+FF4B, k
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER K

[U+FF4A]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF4C]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

k (อักษรตัวใหญ่ K)

  1. อักษรตัวที่ 11 ในอักษรละตินพื้นฐาน

สัญลักษณ์ แก้ไข

k

  1. (สัทอักษรสากล) เสียงระเบิด เพดานอ่อน ไม่ก้อง
ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ kilo-, จากภาษากรีกโบราณ χίλιοι (khílioi, หนึ่งพัน)

สัญลักษณ์ แก้ไข

k

  1. กิโล

รากศัพท์ 3 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ kinetic ซึ่งหมายถึง kinetic energy; กำหนดโดย ลูทวิช บ็อลทซ์มัน

สัญลักษณ์ แก้ไข

k

  1. (ฟิสิกส์) ค่าคงตัวบ็อลทซ์มัน

รากศัพท์ 4 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

k

  1. ความสามารถให้ของไหลซึมผ่านของวัสดุ

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

k (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ K, พหูพจน์ ks หรือ k's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 11 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า kay และเขียนด้วยอักษรละติน
ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

k (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ K)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 11 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า kay และเขียนด้วยอักษรละติน

รากศัพท์ 2 แก้ไข

จาก kilo- (กิโล-)

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

k (พหูพจน์ ks หรือ k's)

  1. (ภาษาปาก) พัน