z U+007A, z
LATIN SMALL LETTER Z
y
[U+0079]
Basic Latin {
[U+007B]
U+FF5A, z
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Z

[U+FF59]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF5B]
𝆎 U+1D18E, 𝆎
MUSICAL SYMBOL Z
𝆍
[U+1D18D]
Musical Symbols 𝆏
[U+1D18F]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

z (อักษรตัวใหญ่ Z)

  1. อักษรตัวที่ 26 ซึ่งเป็นตัวสุดท้าย ในอักษรละตินพื้นฐาน
ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

z

  1. เซปโต

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ชื่อตัวอักษร

หน่วยเสียง

ตัวอักษร แก้ไข

z (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ Z, พหูพจน์ zs หรือ z's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 26 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า zed หรือ zee และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

z (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ Z)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 26 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า zed หรือ zee และเขียนด้วยอักษรละติน