ภาคผนวก:ยูนิโคด/Mathematical Alphanumeric Symbols

⟵ Counting Rod Numerals

Mathematical Alphanumeric Symbols

Sutton SignWriting ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Mathematical Alphanumeric Symbols” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1D400 ถึง U+1D7FF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+1D400 (119808) 𝐀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL A
U+1D401 (119809) 𝐁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL B
U+1D402 (119810) 𝐂 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL C
U+1D403 (119811) 𝐃 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL D
U+1D404 (119812) 𝐄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL E
U+1D405 (119813) 𝐅 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL F
U+1D406 (119814) 𝐆 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL G
U+1D407 (119815) 𝐇 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL H
U+1D408 (119816) 𝐈 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL I
U+1D409 (119817) 𝐉 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL J
U+1D40A (119818) 𝐊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL K
U+1D40B (119819) 𝐋 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL L
U+1D40C (119820) 𝐌 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL M
U+1D40D (119821) 𝐍 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL N
U+1D40E (119822) 𝐎 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL O
U+1D40F (119823) 𝐏 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL P
U+1D410 (119824) 𝐐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Q
U+1D411 (119825) 𝐑 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL R
U+1D412 (119826) 𝐒 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL S
U+1D413 (119827) 𝐓 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL T
U+1D414 (119828) 𝐔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL U
U+1D415 (119829) 𝐕 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL V
U+1D416 (119830) 𝐖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL W
U+1D417 (119831) 𝐗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL X
U+1D418 (119832) 𝐘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Y
U+1D419 (119833) 𝐙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Z
U+1D41A (119834) 𝐚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL A
U+1D41B (119835) 𝐛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL B
U+1D41C (119836) 𝐜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL C
U+1D41D (119837) 𝐝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL D
U+1D41E (119838) 𝐞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL E
U+1D41F (119839) 𝐟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL F
U+1D420 (119840) 𝐠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL G
U+1D421 (119841) 𝐡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL H
U+1D422 (119842) 𝐢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL I
U+1D423 (119843) 𝐣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL J
U+1D424 (119844) 𝐤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL K
U+1D425 (119845) 𝐥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL L
U+1D426 (119846) 𝐦 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL M
U+1D427 (119847) 𝐧 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL N
U+1D428 (119848) 𝐨 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL O
U+1D429 (119849) 𝐩 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL P
U+1D42A (119850) 𝐪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL Q
U+1D42B (119851) 𝐫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL R
U+1D42C (119852) 𝐬 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL S
U+1D42D (119853) 𝐭 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL T
U+1D42E (119854) 𝐮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL U
U+1D42F (119855) 𝐯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL V
U+1D430 (119856) 𝐰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL W
U+1D431 (119857) 𝐱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL X
U+1D432 (119858) 𝐲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL Y
U+1D433 (119859) 𝐳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL Z
U+1D434 (119860) 𝐴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL A
U+1D435 (119861) 𝐵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL B
U+1D436 (119862) 𝐶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL C
U+1D437 (119863) 𝐷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL D
U+1D438 (119864) 𝐸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL E
U+1D439 (119865) 𝐹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL F
U+1D43A (119866) 𝐺 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL G
U+1D43B (119867) 𝐻 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL H
U+1D43C (119868) 𝐼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL I
U+1D43D (119869) 𝐽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL J
U+1D43E (119870) 𝐾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL K
U+1D43F (119871) 𝐿 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL L
U+1D440 (119872) 𝑀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL M
U+1D441 (119873) 𝑁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL N
U+1D442 (119874) 𝑂 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL O
U+1D443 (119875) 𝑃 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL P
U+1D444 (119876) 𝑄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Q
U+1D445 (119877) 𝑅 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL R
U+1D446 (119878) 𝑆 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL S
U+1D447 (119879) 𝑇 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL T
U+1D448 (119880) 𝑈 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL U
U+1D449 (119881) 𝑉 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL V
U+1D44A (119882) 𝑊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL W
U+1D44B (119883) 𝑋 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL X
U+1D44C (119884) 𝑌 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Y
U+1D44D (119885) 𝑍 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Z
U+1D44E (119886) 𝑎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL A
U+1D44F (119887) 𝑏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL B
U+1D450 (119888) 𝑐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL C
U+1D451 (119889) 𝑑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL D
U+1D452 (119890) 𝑒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL E
U+1D453 (119891) 𝑓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL F
U+1D454 (119892) 𝑔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL G
U+1D456 (119894) 𝑖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL I
U+1D457 (119895) 𝑗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL J
U+1D458 (119896) 𝑘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL K
U+1D459 (119897) 𝑙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL L
U+1D45A (119898) 𝑚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL M
U+1D45B (119899) 𝑛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL N
U+1D45C (119900) 𝑜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL O
U+1D45D (119901) 𝑝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL P
U+1D45E (119902) 𝑞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL Q
U+1D45F (119903) 𝑟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL R
U+1D460 (119904) 𝑠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL S
U+1D461 (119905) 𝑡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL T
U+1D462 (119906) 𝑢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL U
U+1D463 (119907) 𝑣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL V
U+1D464 (119908) 𝑤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL W
U+1D465 (119909) 𝑥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL X
U+1D466 (119910) 𝑦 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL Y
U+1D467 (119911) 𝑧 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL Z
U+1D468 (119912) 𝑨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL A
U+1D469 (119913) 𝑩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL B
U+1D46A (119914) 𝑪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL C
U+1D46B (119915) 𝑫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL D
U+1D46C (119916) 𝑬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL E
U+1D46D (119917) 𝑭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL F
U+1D46E (119918) 𝑮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL G
U+1D46F (119919) 𝑯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL H
U+1D470 (119920) 𝑰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL I
U+1D471 (119921) 𝑱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL J
U+1D472 (119922) 𝑲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL K
U+1D473 (119923) 𝑳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL L
U+1D474 (119924) 𝑴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL M
U+1D475 (119925) 𝑵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL N
U+1D476 (119926) 𝑶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL O
U+1D477 (119927) 𝑷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL P
U+1D478 (119928) 𝑸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL Q
U+1D479 (119929) 𝑹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL R
U+1D47A (119930) 𝑺 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL S
U+1D47B (119931) 𝑻 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL T
U+1D47C (119932) 𝑼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL U
U+1D47D (119933) 𝑽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL V
U+1D47E (119934) 𝑾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL W
U+1D47F (119935) 𝑿 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL X
U+1D480 (119936) 𝒀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL Y
U+1D481 (119937) 𝒁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL Z
U+1D482 (119938) 𝒂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL A
U+1D483 (119939) 𝒃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL B
U+1D484 (119940) 𝒄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL C
U+1D485 (119941) 𝒅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL D
U+1D486 (119942) 𝒆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL E
U+1D487 (119943) 𝒇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL F
U+1D488 (119944) 𝒈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL G
U+1D489 (119945) 𝒉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL H
U+1D48A (119946) 𝒊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL I
U+1D48B (119947) 𝒋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL J
U+1D48C (119948) 𝒌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL K
U+1D48D (119949) 𝒍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL L
U+1D48E (119950) 𝒎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL M
U+1D48F (119951) 𝒏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL N
U+1D490 (119952) 𝒐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL O
U+1D491 (119953) 𝒑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL P
U+1D492 (119954) 𝒒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Q
U+1D493 (119955) 𝒓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL R
U+1D494 (119956) 𝒔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL S
U+1D495 (119957) 𝒕 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL T
U+1D496 (119958) 𝒖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL U
U+1D497 (119959) 𝒗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL V
U+1D498 (119960) 𝒘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL W
U+1D499 (119961) 𝒙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL X
U+1D49A (119962) 𝒚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Y
U+1D49B (119963) 𝒛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Z
U+1D49C (119964) 𝒜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL A
U+1D49E (119966) 𝒞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL C
U+1D49F (119967) 𝒟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL D
U+1D4A2 (119970) 𝒢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL G
U+1D4A5 (119973) 𝒥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL J
U+1D4A6 (119974) 𝒦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL K
U+1D4A9 (119977) 𝒩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL N
U+1D4AA (119978) 𝒪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL O
U+1D4AB (119979) 𝒫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL P
U+1D4AC (119980) 𝒬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Q
U+1D4AE (119982) 𝒮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL S
U+1D4AF (119983) 𝒯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL T
U+1D4B0 (119984) 𝒰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL U
U+1D4B1 (119985) 𝒱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL V
U+1D4B2 (119986) 𝒲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL W
U+1D4B3 (119987) 𝒳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL X
U+1D4B4 (119988) 𝒴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Y
U+1D4B5 (119989) 𝒵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Z
U+1D4B6 (119990) 𝒶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL A
U+1D4B7 (119991) 𝒷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL B
U+1D4B8 (119992) 𝒸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL C
U+1D4B9 (119993) 𝒹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL D
U+1D4BB (119995) 𝒻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL F
U+1D4BD (119997) 𝒽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL H
U+1D4BE (119998) 𝒾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL I
U+1D4BF (119999) 𝒿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL J
U+1D4C0 (120000) 𝓀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL K
U+1D4C1 (120001) 𝓁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL L
U+1D4C2 (120002) 𝓂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL M
U+1D4C3 (120003) 𝓃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL N
U+1D4C5 (120005) 𝓅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL P
U+1D4C6 (120006) 𝓆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Q
U+1D4C7 (120007) 𝓇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R
U+1D4C8 (120008) 𝓈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL S
U+1D4C9 (120009) 𝓉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL T
U+1D4CA (120010) 𝓊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL U
U+1D4CB (120011) 𝓋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL V
U+1D4CC (120012) 𝓌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL W
U+1D4CD (120013) 𝓍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL X
U+1D4CE (120014) 𝓎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Y
U+1D4CF (120015) 𝓏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Z
U+1D4D0 (120016) 𝓐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL A
U+1D4D1 (120017) 𝓑 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL B
U+1D4D2 (120018) 𝓒 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL C
U+1D4D3 (120019) 𝓓 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL D
U+1D4D4 (120020) 𝓔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL E
U+1D4D5 (120021) 𝓕 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL F
U+1D4D6 (120022) 𝓖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL G
U+1D4D7 (120023) 𝓗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL H
U+1D4D8 (120024) 𝓘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL I
U+1D4D9 (120025) 𝓙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL J
U+1D4DA (120026) 𝓚 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL K
U+1D4DB (120027) 𝓛 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL L
U+1D4DC (120028) 𝓜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL M
U+1D4DD (120029) 𝓝 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL N
U+1D4DE (120030) 𝓞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL O
U+1D4DF (120031) 𝓟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL P
U+1D4E0 (120032) 𝓠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL Q
U+1D4E1 (120033) 𝓡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL R
U+1D4E2 (120034) 𝓢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL S
U+1D4E3 (120035) 𝓣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL T
U+1D4E4 (120036) 𝓤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL U
U+1D4E5 (120037) 𝓥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL V
U+1D4E6 (120038) 𝓦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL W
U+1D4E7 (120039) 𝓧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL X
U+1D4E8 (120040) 𝓨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL Y
U+1D4E9 (120041) 𝓩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL Z
U+1D4EA (120042) 𝓪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL A
U+1D4EB (120043) 𝓫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL B
U+1D4EC (120044) 𝓬 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL C
U+1D4ED (120045) 𝓭 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL D
U+1D4EE (120046) 𝓮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL E
U+1D4EF (120047) 𝓯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL F
U+1D4F0 (120048) 𝓰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL G
U+1D4F1 (120049) 𝓱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL H
U+1D4F2 (120050) 𝓲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL I
U+1D4F3 (120051) 𝓳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL J
U+1D4F4 (120052) 𝓴 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL K
U+1D4F5 (120053) 𝓵 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL L
U+1D4F6 (120054) 𝓶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL M
U+1D4F7 (120055) 𝓷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL N
U+1D4F8 (120056) 𝓸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL O
U+1D4F9 (120057) 𝓹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL P
U+1D4FA (120058) 𝓺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Q
U+1D4FB (120059) 𝓻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL R
U+1D4FC (120060) 𝓼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL S
U+1D4FD (120061) 𝓽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL T
U+1D4FE (120062) 𝓾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL U
U+1D4FF (120063) 𝓿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL V
U+1D500 (120064) 𝔀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL W
U+1D501 (120065) 𝔁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL X
U+1D502 (120066) 𝔂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Y
U+1D503 (120067) 𝔃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Z
U+1D504 (120068) 𝔄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A
U+1D505 (120069) 𝔅 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B
U+1D507 (120071) 𝔇 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D
U+1D508 (120072) 𝔈 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E
U+1D509 (120073) 𝔉 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F
U+1D50A (120074) 𝔊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G
U+1D50D (120077) 𝔍 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J
U+1D50E (120078) 𝔎 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K
U+1D50F (120079) 𝔏 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L
U+1D510 (120080) 𝔐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M
U+1D511 (120081) 𝔑 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N
U+1D512 (120082) 𝔒 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O
U+1D513 (120083) 𝔓 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P
U+1D514 (120084) 𝔔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q
U+1D516 (120086) 𝔖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S
U+1D517 (120087) 𝔗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T
U+1D518 (120088) 𝔘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U
U+1D519 (120089) 𝔙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V
U+1D51A (120090) 𝔚 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W
U+1D51B (120091) 𝔛 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X
U+1D51C (120092) 𝔜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y
U+1D51E (120094) 𝔞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A
U+1D51F (120095) 𝔟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B
U+1D520 (120096) 𝔠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C
U+1D521 (120097) 𝔡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D
U+1D522 (120098) 𝔢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E
U+1D523 (120099) 𝔣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F
U+1D524 (120100) 𝔤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G
U+1D525 (120101) 𝔥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H
U+1D526 (120102) 𝔦 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I
U+1D527 (120103) 𝔧 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J
U+1D528 (120104) 𝔨 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K
U+1D529 (120105) 𝔩 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L
U+1D52A (120106) 𝔪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M
U+1D52B (120107) 𝔫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N
U+1D52C (120108) 𝔬 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O
U+1D52D (120109) 𝔭 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P
U+1D52E (120110) 𝔮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q
U+1D52F (120111) 𝔯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R
U+1D530 (120112) 𝔰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S
U+1D531 (120113) 𝔱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T
U+1D532 (120114) 𝔲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U
U+1D533 (120115) 𝔳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V
U+1D534 (120116) 𝔴 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W
U+1D535 (120117) 𝔵 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X
U+1D536 (120118) 𝔶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y
U+1D537 (120119) 𝔷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z
U+1D538 (120120) 𝔸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL A
U+1D539 (120121) 𝔹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL B
U+1D53B (120123) 𝔻 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL D
U+1D53C (120124) 𝔼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL E
U+1D53D (120125) 𝔽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL F
U+1D53E (120126) 𝔾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL G
U+1D540 (120128) 𝕀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL I
U+1D541 (120129) 𝕁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL J
U+1D542 (120130) 𝕂 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL K
U+1D543 (120131) 𝕃 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL L
U+1D544 (120132) 𝕄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL M
U+1D546 (120134) 𝕆 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL O
U+1D54A (120138) 𝕊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL S
U+1D54B (120139) 𝕋 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL T
U+1D54C (120140) 𝕌 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL U
U+1D54D (120141) 𝕍 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL V
U+1D54E (120142) 𝕎 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL W
U+1D54F (120143) 𝕏 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL X
U+1D550 (120144) 𝕐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL Y
U+1D552 (120146) 𝕒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL A
U+1D553 (120147) 𝕓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B
U+1D554 (120148) 𝕔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL C
U+1D555 (120149) 𝕕 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL D
U+1D556 (120150) 𝕖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL E
U+1D557 (120151) 𝕗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL F
U+1D558 (120152) 𝕘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL G
U+1D559 (120153) 𝕙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL H
U+1D55A (120154) 𝕚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL I
U+1D55B (120155) 𝕛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL J
U+1D55C (120156) 𝕜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL K
U+1D55D (120157) 𝕝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL L
U+1D55E (120158) 𝕞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL M
U+1D55F (120159) 𝕟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL N
U+1D560 (120160) 𝕠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL O
U+1D561 (120161) 𝕡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL P
U+1D562 (120162) 𝕢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Q
U+1D563 (120163) 𝕣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL R
U+1D564 (120164) 𝕤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL S
U+1D565 (120165) 𝕥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL T
U+1D566 (120166) 𝕦 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL U
U+1D567 (120167) 𝕧 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL V
U+1D568 (120168) 𝕨 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL W
U+1D569 (120169) 𝕩 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL X
U+1D56A (120170) 𝕪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Y
U+1D56B (120171) 𝕫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Z
U+1D56C (120172) 𝕬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL A
U+1D56D (120173) 𝕭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL B
U+1D56E (120174) 𝕮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL C
U+1D56F (120175) 𝕯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL D
U+1D570 (120176) 𝕰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL E
U+1D571 (120177) 𝕱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL F
U+1D572 (120178) 𝕲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL G
U+1D573 (120179) 𝕳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL H
U+1D574 (120180) 𝕴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL I
U+1D575 (120181) 𝕵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL J
U+1D576 (120182) 𝕶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL K
U+1D577 (120183) 𝕷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL L
U+1D578 (120184) 𝕸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL M
U+1D579 (120185) 𝕹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL N
U+1D57A (120186) 𝕺 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL O
U+1D57B (120187) 𝕻 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL P
U+1D57C (120188) 𝕼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Q
U+1D57D (120189) 𝕽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL R
U+1D57E (120190) 𝕾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL S
U+1D57F (120191) 𝕿 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL T
U+1D580 (120192) 𝖀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL U
U+1D581 (120193) 𝖁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL V
U+1D582 (120194) 𝖂 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL W
U+1D583 (120195) 𝖃 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL X
U+1D584 (120196) 𝖄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Y
U+1D585 (120197) 𝖅 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Z
U+1D586 (120198) 𝖆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL A
U+1D587 (120199) 𝖇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL B
U+1D588 (120200) 𝖈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL C
U+1D589 (120201) 𝖉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL D
U+1D58A (120202) 𝖊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL E
U+1D58B (120203) 𝖋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL F
U+1D58C (120204) 𝖌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL G
U+1D58D (120205) 𝖍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL H
U+1D58E (120206) 𝖎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL I
U+1D58F (120207) 𝖏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL J
U+1D590 (120208) 𝖐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL K
U+1D591 (120209) 𝖑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL L
U+1D592 (120210) 𝖒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL M
U+1D593 (120211) 𝖓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL N
U+1D594 (120212) 𝖔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL O
U+1D595 (120213) 𝖕 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL P
U+1D596 (120214) 𝖖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Q
U+1D597 (120215) 𝖗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL R
U+1D598 (120216) 𝖘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL S
U+1D599 (120217) 𝖙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL T
U+1D59A (120218) 𝖚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL U
U+1D59B (120219) 𝖛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL V
U+1D59C (120220) 𝖜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL W
U+1D59D (120221) 𝖝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL X
U+1D59E (120222) 𝖞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Y
U+1D59F (120223) 𝖟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Z
U+1D5A0 (120224) 𝖠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL A
U+1D5A1 (120225) 𝖡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL B
U+1D5A2 (120226) 𝖢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL C
U+1D5A3 (120227) 𝖣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL D
U+1D5A4 (120228) 𝖤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL E
U+1D5A5 (120229) 𝖥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL F
U+1D5A6 (120230) 𝖦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL G
U+1D5A7 (120231) 𝖧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL H
U+1D5A8 (120232) 𝖨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL I
U+1D5A9 (120233) 𝖩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL J
U+1D5AA (120234) 𝖪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL K
U+1D5AB (120235) 𝖫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL L
U+1D5AC (120236) 𝖬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL M
U+1D5AD (120237) 𝖭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL N
U+1D5AE (120238) 𝖮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL O
U+1D5AF (120239) 𝖯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL P
U+1D5B0 (120240) 𝖰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL Q
U+1D5B1 (120241) 𝖱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL R
U+1D5B2 (120242) 𝖲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL S
U+1D5B3 (120243) 𝖳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL T
U+1D5B4 (120244) 𝖴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL U
U+1D5B5 (120245) 𝖵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL V
U+1D5B6 (120246) 𝖶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL W
U+1D5B7 (120247) 𝖷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL X
U+1D5B8 (120248) 𝖸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL Y
U+1D5B9 (120249) 𝖹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL Z
U+1D5BA (120250) 𝖺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL A
U+1D5BB (120251) 𝖻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL B
U+1D5BC (120252) 𝖼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL C
U+1D5BD (120253) 𝖽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL D
U+1D5BE (120254) 𝖾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL E
U+1D5BF (120255) 𝖿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL F
U+1D5C0 (120256) 𝗀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL G
U+1D5C1 (120257) 𝗁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL H
U+1D5C2 (120258) 𝗂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL I
U+1D5C3 (120259) 𝗃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL J
U+1D5C4 (120260) 𝗄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL K
U+1D5C5 (120261) 𝗅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL L
U+1D5C6 (120262) 𝗆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL M
U+1D5C7 (120263) 𝗇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL N
U+1D5C8 (120264) 𝗈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL O
U+1D5C9 (120265) 𝗉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL P
U+1D5CA (120266) 𝗊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Q
U+1D5CB (120267) 𝗋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL R
U+1D5CC (120268) 𝗌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL S
U+1D5CD (120269) 𝗍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL T
U+1D5CE (120270) 𝗎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL U
U+1D5CF (120271) 𝗏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL V
U+1D5D0 (120272) 𝗐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL W
U+1D5D1 (120273) 𝗑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL X
U+1D5D2 (120274) 𝗒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Y
U+1D5D3 (120275) 𝗓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Z
U+1D5D4 (120276) 𝗔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL A
U+1D5D5 (120277) 𝗕 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL B
U+1D5D6 (120278) 𝗖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL C
U+1D5D7 (120279) 𝗗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL D
U+1D5D8 (120280) 𝗘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL E
U+1D5D9 (120281) 𝗙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL F
U+1D5DA (120282) 𝗚 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL G
U+1D5DB (120283) 𝗛 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL H
U+1D5DC (120284) 𝗜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL I
U+1D5DD (120285) 𝗝 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL J
U+1D5DE (120286) 𝗞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL K
U+1D5DF (120287) 𝗟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL L
U+1D5E0 (120288) 𝗠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL M
U+1D5E1 (120289) 𝗡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL N
U+1D5E2 (120290) 𝗢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL O
U+1D5E3 (120291) 𝗣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL P
U+1D5E4 (120292) 𝗤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL Q
U+1D5E5 (120293) 𝗥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL R
U+1D5E6 (120294) 𝗦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL S
U+1D5E7 (120295) 𝗧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL T
U+1D5E8 (120296) 𝗨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL U
U+1D5E9 (120297) 𝗩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL V
U+1D5EA (120298) 𝗪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL W
U+1D5EB (120299) 𝗫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL X
U+1D5EC (120300) 𝗬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL Y
U+1D5ED (120301) 𝗭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL Z
U+1D5EE (120302) 𝗮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL A
U+1D5EF (120303) 𝗯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL B
U+1D5F0 (120304) 𝗰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL C
U+1D5F1 (120305) 𝗱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL D
U+1D5F2 (120306) 𝗲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL E
U+1D5F3 (120307) 𝗳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL F
U+1D5F4 (120308) 𝗴 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL G
U+1D5F5 (120309) 𝗵 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL H
U+1D5F6 (120310) 𝗶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL I
U+1D5F7 (120311) 𝗷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL J
U+1D5F8 (120312) 𝗸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL K
U+1D5F9 (120313) 𝗹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL L
U+1D5FA (120314) 𝗺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL M
U+1D5FB (120315) 𝗻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL N
U+1D5FC (120316) 𝗼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL O
U+1D5FD (120317) 𝗽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL P
U+1D5FE (120318) 𝗾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL Q
U+1D5FF (120319) 𝗿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL R
U+1D600 (120320) 𝘀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL S
U+1D601 (120321) 𝘁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL T
U+1D602 (120322) 𝘂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL U
U+1D603 (120323) 𝘃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL V
U+1D604 (120324) 𝘄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL W
U+1D605 (120325) 𝘅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL X
U+1D606 (120326) 𝘆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL Y
U+1D607 (120327) 𝘇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL Z
U+1D608 (120328) 𝘈 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL A
U+1D609 (120329) 𝘉 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL B
U+1D60A (120330) 𝘊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL C
U+1D60B (120331) 𝘋 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL D
U+1D60C (120332) 𝘌 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL E
U+1D60D (120333) 𝘍 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL F
U+1D60E (120334) 𝘎 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL G
U+1D60F (120335) 𝘏 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL H
U+1D610 (120336) 𝘐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL I
U+1D611 (120337) 𝘑 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL J
U+1D612 (120338) 𝘒 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL K
U+1D613 (120339) 𝘓 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL L
U+1D614 (120340) 𝘔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL M
U+1D615 (120341) 𝘕 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL N
U+1D616 (120342) 𝘖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL O
U+1D617 (120343) 𝘗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL P
U+1D618 (120344) 𝘘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL Q
U+1D619 (120345) 𝘙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL R
U+1D61A (120346) 𝘚 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL S
U+1D61B (120347) 𝘛 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL T
U+1D61C (120348) 𝘜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL U
U+1D61D (120349) 𝘝 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL V
U+1D61E (120350) 𝘞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL W
U+1D61F (120351) 𝘟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL X
U+1D620 (120352) 𝘠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL Y
U+1D621 (120353) 𝘡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL Z
U+1D622 (120354) 𝘢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL A
U+1D623 (120355) 𝘣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL B
U+1D624 (120356) 𝘤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL C
U+1D625 (120357) 𝘥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL D
U+1D626 (120358) 𝘦 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL E
U+1D627 (120359) 𝘧 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL F
U+1D628 (120360) 𝘨 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL G
U+1D629 (120361) 𝘩 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL H
U+1D62A (120362) 𝘪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL I
U+1D62B (120363) 𝘫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL J
U+1D62C (120364) 𝘬 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL K
U+1D62D (120365) 𝘭 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL L
U+1D62E (120366) 𝘮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL M
U+1D62F (120367) 𝘯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL N
U+1D630 (120368) 𝘰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL O
U+1D631 (120369) 𝘱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL P
U+1D632 (120370) 𝘲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL Q
U+1D633 (120371) 𝘳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL R
U+1D634 (120372) 𝘴 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL S
U+1D635 (120373) 𝘵 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL T
U+1D636 (120374) 𝘶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL U
U+1D637 (120375) 𝘷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL V
U+1D638 (120376) 𝘸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL W
U+1D639 (120377) 𝘹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL X
U+1D63A (120378) 𝘺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL Y
U+1D63B (120379) 𝘻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL Z
U+1D63C (120380) 𝘼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL A
U+1D63D (120381) 𝘽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL B
U+1D63E (120382) 𝘾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL C
U+1D63F (120383) 𝘿 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL D
U+1D640 (120384) 𝙀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL E
U+1D641 (120385) 𝙁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL F
U+1D642 (120386) 𝙂 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL G
U+1D643 (120387) 𝙃 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL H
U+1D644 (120388) 𝙄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL I
U+1D645 (120389) 𝙅 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL J
U+1D646 (120390) 𝙆 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL K
U+1D647 (120391) 𝙇 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL L
U+1D648 (120392) 𝙈 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL M
U+1D649 (120393) 𝙉 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL N
U+1D64A (120394) 𝙊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL O
U+1D64B (120395) 𝙋 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL P
U+1D64C (120396) 𝙌 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL Q
U+1D64D (120397) 𝙍 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL R
U+1D64E (120398) 𝙎 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL S
U+1D64F (120399) 𝙏 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL T
U+1D650 (120400) 𝙐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL U
U+1D651 (120401) 𝙑 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL V
U+1D652 (120402) 𝙒 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL W
U+1D653 (120403) 𝙓 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL X
U+1D654 (120404) 𝙔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL Y
U+1D655 (120405) 𝙕 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL Z
U+1D656 (120406) 𝙖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL A
U+1D657 (120407) 𝙗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL B
U+1D658 (120408) 𝙘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL C
U+1D659 (120409) 𝙙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL D
U+1D65A (120410) 𝙚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL E
U+1D65B (120411) 𝙛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL F
U+1D65C (120412) 𝙜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL G
U+1D65D (120413) 𝙝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL H
U+1D65E (120414) 𝙞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL I
U+1D65F (120415) 𝙟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL J
U+1D660 (120416) 𝙠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL K
U+1D661 (120417) 𝙡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL L
U+1D662 (120418) 𝙢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL M
U+1D663 (120419) 𝙣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL N
U+1D664 (120420) 𝙤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL O
U+1D665 (120421) 𝙥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL P
U+1D666 (120422) 𝙦 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL Q
U+1D667 (120423) 𝙧 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL R
U+1D668 (120424) 𝙨 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL S
U+1D669 (120425) 𝙩 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL T
U+1D66A (120426) 𝙪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL U
U+1D66B (120427) 𝙫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL V
U+1D66C (120428) 𝙬 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL W
U+1D66D (120429) 𝙭 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL X
U+1D66E (120430) 𝙮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL Y
U+1D66F (120431) 𝙯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL Z
U+1D670 (120432) 𝙰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL A
U+1D671 (120433) 𝙱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL B
U+1D672 (120434) 𝙲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL C
U+1D673 (120435) 𝙳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL D
U+1D674 (120436) 𝙴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL E
U+1D675 (120437) 𝙵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL F
U+1D676 (120438) 𝙶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL G
U+1D677 (120439) 𝙷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL H
U+1D678 (120440) 𝙸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL I
U+1D679 (120441) 𝙹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL J
U+1D67A (120442) 𝙺 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL K
U+1D67B (120443) 𝙻 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL L
U+1D67C (120444) 𝙼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL M
U+1D67D (120445) 𝙽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL N
U+1D67E (120446) 𝙾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL O
U+1D67F (120447) 𝙿 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL P
U+1D680 (120448) 𝚀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL Q
U+1D681 (120449) 𝚁 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL R
U+1D682 (120450) 𝚂 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL S
U+1D683 (120451) 𝚃 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL T
U+1D684 (120452) 𝚄 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL U
U+1D685 (120453) 𝚅 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL V
U+1D686 (120454) 𝚆 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL W
U+1D687 (120455) 𝚇 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL X
U+1D688 (120456) 𝚈 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL Y
U+1D689 (120457) 𝚉 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL Z
U+1D68A (120458) 𝚊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL A
U+1D68B (120459) 𝚋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL B
U+1D68C (120460) 𝚌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL C
U+1D68D (120461) 𝚍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL D
U+1D68E (120462) 𝚎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL E
U+1D68F (120463) 𝚏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL F
U+1D690 (120464) 𝚐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL G
U+1D691 (120465) 𝚑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL H
U+1D692 (120466) 𝚒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL I
U+1D693 (120467) 𝚓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL J
U+1D694 (120468) 𝚔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL K
U+1D695 (120469) 𝚕 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL L
U+1D696 (120470) 𝚖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL M
U+1D697 (120471) 𝚗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL N
U+1D698 (120472) 𝚘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL O
U+1D699 (120473) 𝚙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL P
U+1D69A (120474) 𝚚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL Q
U+1D69B (120475) 𝚛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL R
U+1D69C (120476) 𝚜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL S
U+1D69D (120477) 𝚝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL T
U+1D69E (120478) 𝚞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL U
U+1D69F (120479) 𝚟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL V
U+1D6A0 (120480) 𝚠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL W
U+1D6A1 (120481) 𝚡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL X
U+1D6A2 (120482) 𝚢 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL Y
U+1D6A3 (120483) 𝚣 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL Z
U+1D6A4 (120484) 𝚤 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL DOTLESS I
U+1D6A5 (120485) 𝚥 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL DOTLESS J
U+1D6A8 (120488) 𝚨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL ALPHA
U+1D6A9 (120489) 𝚩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL BETA
U+1D6AA (120490) 𝚪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL GAMMA
U+1D6AB (120491) 𝚫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL DELTA
U+1D6AC (120492) 𝚬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL EPSILON
U+1D6AD (120493) 𝚭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL ZETA
U+1D6AE (120494) 𝚮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL ETA
U+1D6AF (120495) 𝚯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL THETA
U+1D6B0 (120496) 𝚰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL IOTA
U+1D6B1 (120497) 𝚱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL KAPPA
U+1D6B2 (120498) 𝚲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL LAMDA
U+1D6B3 (120499) 𝚳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL MU
U+1D6B4 (120500) 𝚴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL NU
U+1D6B5 (120501) 𝚵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL XI
U+1D6B6 (120502) 𝚶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL OMICRON
U+1D6B7 (120503) 𝚷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL PI
U+1D6B8 (120504) 𝚸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL RHO
U+1D6B9 (120505) 𝚹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL THETA SYMBOL
U+1D6BA (120506) 𝚺 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL SIGMA
U+1D6BB (120507) 𝚻 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL TAU
U+1D6BC (120508) 𝚼 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL UPSILON
U+1D6BD (120509) 𝚽 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL PHI
U+1D6BE (120510) 𝚾 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL CHI
U+1D6BF (120511) 𝚿 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL PSI
U+1D6C0 (120512) 𝛀 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL OMEGA
U+1D6C1 (120513) 𝛁 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL BOLD NABLA
U+1D6C2 (120514) 𝛂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL ALPHA
U+1D6C3 (120515) 𝛃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL BETA
U+1D6C4 (120516) 𝛄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL GAMMA
U+1D6C5 (120517) 𝛅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL DELTA
U+1D6C6 (120518) 𝛆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL EPSILON
U+1D6C7 (120519) 𝛇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL ZETA
U+1D6C8 (120520) 𝛈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL ETA
U+1D6C9 (120521) 𝛉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL THETA
U+1D6CA (120522) 𝛊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL IOTA
U+1D6CB (120523) 𝛋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL KAPPA
U+1D6CC (120524) 𝛌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL LAMDA
U+1D6CD (120525) 𝛍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL MU
U+1D6CE (120526) 𝛎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL NU
U+1D6CF (120527) 𝛏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL XI
U+1D6D0 (120528) 𝛐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL OMICRON
U+1D6D1 (120529) 𝛑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL PI
U+1D6D2 (120530) 𝛒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL RHO
U+1D6D3 (120531) 𝛓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL FINAL SIGMA
U+1D6D4 (120532) 𝛔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL SIGMA
U+1D6D5 (120533) 𝛕 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL TAU
U+1D6D6 (120534) 𝛖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL UPSILON
U+1D6D7 (120535) 𝛗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL PHI
U+1D6D8 (120536) 𝛘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL CHI
U+1D6D9 (120537) 𝛙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL PSI
U+1D6DA (120538) 𝛚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL OMEGA
U+1D6DB (120539) 𝛛 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL BOLD PARTIAL DIFFERENTIAL
U+1D6DC (120540) 𝛜 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD EPSILON SYMBOL
U+1D6DD (120541) 𝛝 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD THETA SYMBOL
U+1D6DE (120542) 𝛞 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD KAPPA SYMBOL
U+1D6DF (120543) 𝛟 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD PHI SYMBOL
U+1D6E0 (120544) 𝛠 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD RHO SYMBOL
U+1D6E1 (120545) 𝛡 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD PI SYMBOL
U+1D6E2 (120546) 𝛢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL ALPHA
U+1D6E3 (120547) 𝛣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL BETA
U+1D6E4 (120548) 𝛤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL GAMMA
U+1D6E5 (120549) 𝛥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL DELTA
U+1D6E6 (120550) 𝛦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL EPSILON
U+1D6E7 (120551) 𝛧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL ZETA
U+1D6E8 (120552) 𝛨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL ETA
U+1D6E9 (120553) 𝛩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL THETA
U+1D6EA (120554) 𝛪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL IOTA
U+1D6EB (120555) 𝛫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL KAPPA
U+1D6EC (120556) 𝛬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL LAMDA
U+1D6ED (120557) 𝛭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL MU
U+1D6EE (120558) 𝛮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL NU
U+1D6EF (120559) 𝛯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL XI
U+1D6F0 (120560) 𝛰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL OMICRON
U+1D6F1 (120561) 𝛱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL PI
U+1D6F2 (120562) 𝛲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL RHO
U+1D6F3 (120563) 𝛳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL THETA SYMBOL
U+1D6F4 (120564) 𝛴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL SIGMA
U+1D6F5 (120565) 𝛵 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL TAU
U+1D6F6 (120566) 𝛶 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL UPSILON
U+1D6F7 (120567) 𝛷 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL PHI
U+1D6F8 (120568) 𝛸 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL CHI
U+1D6F9 (120569) 𝛹 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL PSI
U+1D6FA (120570) 𝛺 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL OMEGA
U+1D6FB (120571) 𝛻 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL ITALIC NABLA
U+1D6FC (120572) 𝛼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL ALPHA
U+1D6FD (120573) 𝛽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL BETA
U+1D6FE (120574) 𝛾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL GAMMA
U+1D6FF (120575) 𝛿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL DELTA
U+1D700 (120576) 𝜀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL EPSILON
U+1D701 (120577) 𝜁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL ZETA
U+1D702 (120578) 𝜂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL ETA
U+1D703 (120579) 𝜃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL THETA
U+1D704 (120580) 𝜄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL IOTA
U+1D705 (120581) 𝜅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL KAPPA
U+1D706 (120582) 𝜆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL LAMDA
U+1D707 (120583) 𝜇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL MU
U+1D708 (120584) 𝜈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL NU
U+1D709 (120585) 𝜉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL XI
U+1D70A (120586) 𝜊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL OMICRON
U+1D70B (120587) 𝜋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL PI
U+1D70C (120588) 𝜌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL RHO
U+1D70D (120589) 𝜍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL FINAL SIGMA
U+1D70E (120590) 𝜎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL SIGMA
U+1D70F (120591) 𝜏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL TAU
U+1D710 (120592) 𝜐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL UPSILON
U+1D711 (120593) 𝜑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL PHI
U+1D712 (120594) 𝜒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL CHI
U+1D713 (120595) 𝜓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL PSI
U+1D714 (120596) 𝜔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC SMALL OMEGA
U+1D715 (120597) 𝜕 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL
U+1D716 (120598) 𝜖 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC EPSILON SYMBOL
U+1D717 (120599) 𝜗 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC THETA SYMBOL
U+1D718 (120600) 𝜘 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC KAPPA SYMBOL
U+1D719 (120601) 𝜙 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC PHI SYMBOL
U+1D71A (120602) 𝜚 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC RHO SYMBOL
U+1D71B (120603) 𝜛 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL ITALIC PI SYMBOL
U+1D71C (120604) 𝜜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL ALPHA
U+1D71D (120605) 𝜝 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL BETA
U+1D71E (120606) 𝜞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL GAMMA
U+1D71F (120607) 𝜟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL DELTA
U+1D720 (120608) 𝜠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL EPSILON
U+1D721 (120609) 𝜡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL ZETA
U+1D722 (120610) 𝜢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL ETA
U+1D723 (120611) 𝜣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL THETA
U+1D724 (120612) 𝜤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL IOTA
U+1D725 (120613) 𝜥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL KAPPA
U+1D726 (120614) 𝜦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL LAMDA
U+1D727 (120615) 𝜧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL MU
U+1D728 (120616) 𝜨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL NU
U+1D729 (120617) 𝜩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL XI
U+1D72A (120618) 𝜪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL OMICRON
U+1D72B (120619) 𝜫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL PI
U+1D72C (120620) 𝜬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL RHO
U+1D72D (120621) 𝜭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL THETA SYMBOL
U+1D72E (120622) 𝜮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL SIGMA
U+1D72F (120623) 𝜯 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL TAU
U+1D730 (120624) 𝜰 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL UPSILON
U+1D731 (120625) 𝜱 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL PHI
U+1D732 (120626) 𝜲 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL CHI
U+1D733 (120627) 𝜳 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL PSI
U+1D734 (120628) 𝜴 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL OMEGA
U+1D735 (120629) 𝜵 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC NABLA
U+1D736 (120630) 𝜶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL ALPHA
U+1D737 (120631) 𝜷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL BETA
U+1D738 (120632) 𝜸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL GAMMA
U+1D739 (120633) 𝜹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL DELTA
U+1D73A (120634) 𝜺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL EPSILON
U+1D73B (120635) 𝜻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL ZETA
U+1D73C (120636) 𝜼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL ETA
U+1D73D (120637) 𝜽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL THETA
U+1D73E (120638) 𝜾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL IOTA
U+1D73F (120639) 𝜿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL KAPPA
U+1D740 (120640) 𝝀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL LAMDA
U+1D741 (120641) 𝝁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL MU
U+1D742 (120642) 𝝂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL NU
U+1D743 (120643) 𝝃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL XI
U+1D744 (120644) 𝝄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL OMICRON
U+1D745 (120645) 𝝅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL PI
U+1D746 (120646) 𝝆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL RHO
U+1D747 (120647) 𝝇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL FINAL SIGMA
U+1D748 (120648) 𝝈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL SIGMA
U+1D749 (120649) 𝝉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL TAU
U+1D74A (120650) 𝝊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL UPSILON
U+1D74B (120651) 𝝋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL PHI
U+1D74C (120652) 𝝌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL CHI
U+1D74D (120653) 𝝍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL PSI
U+1D74E (120654) 𝝎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL OMEGA
U+1D74F (120655) 𝝏 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL
U+1D750 (120656) 𝝐 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC EPSILON SYMBOL
U+1D751 (120657) 𝝑 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC THETA SYMBOL
U+1D752 (120658) 𝝒 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC KAPPA SYMBOL
U+1D753 (120659) 𝝓 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC PHI SYMBOL
U+1D754 (120660) 𝝔 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC RHO SYMBOL
U+1D755 (120661) 𝝕 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD ITALIC PI SYMBOL
U+1D756 (120662) 𝝖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL ALPHA
U+1D757 (120663) 𝝗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL BETA
U+1D758 (120664) 𝝘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL GAMMA
U+1D759 (120665) 𝝙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL DELTA
U+1D75A (120666) 𝝚 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL EPSILON
U+1D75B (120667) 𝝛 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL ZETA
U+1D75C (120668) 𝝜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL ETA
U+1D75D (120669) 𝝝 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL THETA
U+1D75E (120670) 𝝞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL IOTA
U+1D75F (120671) 𝝟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL KAPPA
U+1D760 (120672) 𝝠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL LAMDA
U+1D761 (120673) 𝝡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL MU
U+1D762 (120674) 𝝢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL NU
U+1D763 (120675) 𝝣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL XI
U+1D764 (120676) 𝝤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL OMICRON
U+1D765 (120677) 𝝥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL PI
U+1D766 (120678) 𝝦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL RHO
U+1D767 (120679) 𝝧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL THETA SYMBOL
U+1D768 (120680) 𝝨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL SIGMA
U+1D769 (120681) 𝝩 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL TAU
U+1D76A (120682) 𝝪 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL UPSILON
U+1D76B (120683) 𝝫 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL PHI
U+1D76C (120684) 𝝬 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL CHI
U+1D76D (120685) 𝝭 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL PSI
U+1D76E (120686) 𝝮 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL OMEGA
U+1D76F (120687) 𝝯 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD NABLA
U+1D770 (120688) 𝝰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL ALPHA
U+1D771 (120689) 𝝱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL BETA
U+1D772 (120690) 𝝲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL GAMMA
U+1D773 (120691) 𝝳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL DELTA
U+1D774 (120692) 𝝴 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL EPSILON
U+1D775 (120693) 𝝵 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL ZETA
U+1D776 (120694) 𝝶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL ETA
U+1D777 (120695) 𝝷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL THETA
U+1D778 (120696) 𝝸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL IOTA
U+1D779 (120697) 𝝹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL KAPPA
U+1D77A (120698) 𝝺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL LAMDA
U+1D77B (120699) 𝝻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL MU
U+1D77C (120700) 𝝼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL NU
U+1D77D (120701) 𝝽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL XI
U+1D77E (120702) 𝝾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL OMICRON
U+1D77F (120703) 𝝿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL PI
U+1D780 (120704) 𝞀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL RHO
U+1D781 (120705) 𝞁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL FINAL SIGMA
U+1D782 (120706) 𝞂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL SIGMA
U+1D783 (120707) 𝞃 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL TAU
U+1D784 (120708) 𝞄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL UPSILON
U+1D785 (120709) 𝞅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL PHI
U+1D786 (120710) 𝞆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL CHI
U+1D787 (120711) 𝞇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL PSI
U+1D788 (120712) 𝞈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL OMEGA
U+1D789 (120713) 𝞉 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD PARTIAL DIFFERENTIAL
U+1D78A (120714) 𝞊 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD EPSILON SYMBOL
U+1D78B (120715) 𝞋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD THETA SYMBOL
U+1D78C (120716) 𝞌 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD KAPPA SYMBOL
U+1D78D (120717) 𝞍 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD PHI SYMBOL
U+1D78E (120718) 𝞎 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD RHO SYMBOL
U+1D78F (120719) 𝞏 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD PI SYMBOL
U+1D790 (120720) 𝞐 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL ALPHA
U+1D791 (120721) 𝞑 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL BETA
U+1D792 (120722) 𝞒 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL GAMMA
U+1D793 (120723) 𝞓 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL DELTA
U+1D794 (120724) 𝞔 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL EPSILON
U+1D795 (120725) 𝞕 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL ZETA
U+1D796 (120726) 𝞖 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL ETA
U+1D797 (120727) 𝞗 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL THETA
U+1D798 (120728) 𝞘 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL IOTA
U+1D799 (120729) 𝞙 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL KAPPA
U+1D79A (120730) 𝞚 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL LAMDA
U+1D79B (120731) 𝞛 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL MU
U+1D79C (120732) 𝞜 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL NU
U+1D79D (120733) 𝞝 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL XI
U+1D79E (120734) 𝞞 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL OMICRON
U+1D79F (120735) 𝞟 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL PI
U+1D7A0 (120736) 𝞠 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL RHO
U+1D7A1 (120737) 𝞡 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL THETA SYMBOL
U+1D7A2 (120738) 𝞢 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL SIGMA
U+1D7A3 (120739) 𝞣 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL TAU
U+1D7A4 (120740) 𝞤 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL UPSILON
U+1D7A5 (120741) 𝞥 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL PHI
U+1D7A6 (120742) 𝞦 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL CHI
U+1D7A7 (120743) 𝞧 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL PSI
U+1D7A8 (120744) 𝞨 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL OMEGA
U+1D7A9 (120745) 𝞩 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC NABLA
U+1D7AA (120746) 𝞪 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL ALPHA
U+1D7AB (120747) 𝞫 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL BETA
U+1D7AC (120748) 𝞬 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL GAMMA
U+1D7AD (120749) 𝞭 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL DELTA
U+1D7AE (120750) 𝞮 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL EPSILON
U+1D7AF (120751) 𝞯 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL ZETA
U+1D7B0 (120752) 𝞰 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL ETA
U+1D7B1 (120753) 𝞱 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL THETA
U+1D7B2 (120754) 𝞲 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL IOTA
U+1D7B3 (120755) 𝞳 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL KAPPA
U+1D7B4 (120756) 𝞴 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL LAMDA
U+1D7B5 (120757) 𝞵 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL MU
U+1D7B6 (120758) 𝞶 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL NU
U+1D7B7 (120759) 𝞷 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL XI
U+1D7B8 (120760) 𝞸 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL OMICRON
U+1D7B9 (120761) 𝞹 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL PI
U+1D7BA (120762) 𝞺 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL RHO
U+1D7BB (120763) 𝞻 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL FINAL SIGMA
U+1D7BC (120764) 𝞼 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL SIGMA
U+1D7BD (120765) 𝞽 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL TAU
U+1D7BE (120766) 𝞾 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL UPSILON
U+1D7BF (120767) 𝞿 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL PHI
U+1D7C0 (120768) 𝟀 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL CHI
U+1D7C1 (120769) 𝟁 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL PSI
U+1D7C2 (120770) 𝟂 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL OMEGA
U+1D7C3 (120771) 𝟃 Sm
(Math Symbol)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL
U+1D7C4 (120772) 𝟄 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC EPSILON SYMBOL
U+1D7C5 (120773) 𝟅 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC THETA SYMBOL
U+1D7C6 (120774) 𝟆 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC KAPPA SYMBOL
U+1D7C7 (120775) 𝟇 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC PHI SYMBOL
U+1D7C8 (120776) 𝟈 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC RHO SYMBOL
U+1D7C9 (120777) 𝟉 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC PI SYMBOL
U+1D7CA (120778) 𝟊 Lu
(Uppercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL DIGAMMA
U+1D7CB (120779) 𝟋 Ll
(Lowercase Letter)
MATHEMATICAL BOLD SMALL DIGAMMA
U+1D7CE (120782) 𝟎 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT ZERO
U+1D7CF (120783) 𝟏 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT ONE
U+1D7D0 (120784) 𝟐 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT TWO
U+1D7D1 (120785) 𝟑 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT THREE
U+1D7D2 (120786) 𝟒 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT FOUR
U+1D7D3 (120787) 𝟓 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT FIVE
U+1D7D4 (120788) 𝟔 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT SIX
U+1D7D5 (120789) 𝟕 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT SEVEN
U+1D7D6 (120790) 𝟖 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT EIGHT
U+1D7D7 (120791) 𝟗 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL BOLD DIGIT NINE
U+1D7D8 (120792) 𝟘 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ZERO
U+1D7D9 (120793) 𝟙 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ONE
U+1D7DA (120794) 𝟚 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT TWO
U+1D7DB (120795) 𝟛 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT THREE
U+1D7DC (120796) 𝟜 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT FOUR
U+1D7DD (120797) 𝟝 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT FIVE
U+1D7DE (120798) 𝟞 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT SIX
U+1D7DF (120799) 𝟟 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT SEVEN
U+1D7E0 (120800) 𝟠 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT EIGHT
U+1D7E1 (120801) 𝟡 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT NINE
U+1D7E2 (120802) 𝟢 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ZERO
U+1D7E3 (120803) 𝟣 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ONE
U+1D7E4 (120804) 𝟤 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT TWO
U+1D7E5 (120805) 𝟥 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT THREE
U+1D7E6 (120806) 𝟦 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT FOUR
U+1D7E7 (120807) 𝟧 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT FIVE
U+1D7E8 (120808) 𝟨 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT SIX
U+1D7E9 (120809) 𝟩 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT SEVEN
U+1D7EA (120810) 𝟪 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT EIGHT
U+1D7EB (120811) 𝟫 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT NINE
U+1D7EC (120812) 𝟬 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ZERO
U+1D7ED (120813) 𝟭 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ONE
U+1D7EE (120814) 𝟮 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT TWO
U+1D7EF (120815) 𝟯 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT THREE
U+1D7F0 (120816) 𝟰 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT FOUR
U+1D7F1 (120817) 𝟱 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT FIVE
U+1D7F2 (120818) 𝟲 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT SIX
U+1D7F3 (120819) 𝟳 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT SEVEN
U+1D7F4 (120820) 𝟴 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT EIGHT
U+1D7F5 (120821) 𝟵 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT NINE
U+1D7F6 (120822) 𝟶 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ZERO
U+1D7F7 (120823) 𝟷 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ONE
U+1D7F8 (120824) 𝟸 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT TWO
U+1D7F9 (120825) 𝟹 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT THREE
U+1D7FA (120826) 𝟺 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT FOUR
U+1D7FB (120827) 𝟻 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT FIVE
U+1D7FC (120828) 𝟼 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT SIX
U+1D7FD (120829) 𝟽 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT SEVEN
U+1D7FE (120830) 𝟾 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT EIGHT
U+1D7FF (120831) 𝟿 Nd
(Decimal Number)
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT NINE