ē U+0113, ē
LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
การประกอบ:e [U+0065] + ◌̄ [U+0304]
Ē
[U+0112]
Latin Extended-A Ĕ
[U+0114]

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ē (จู้อิน )

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠥍
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 妿
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 娿
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡹣
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣘨
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥑺
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ