ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mǐn (จู้อิน ㄇㄧㄣˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠊟
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢼖
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢽹
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣱉
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣹒
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤛎
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤺖
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤿕
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥜐
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦌡
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦫮
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧁋
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧲃
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨏵
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪄴
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ