ภาษาเยอรมันแก้ไข

คำนามแก้ไข

Gott ช. (สัมพันธการก Gottes หรือ Gotts, พหูพจน์ Götter, เพศหญิง Göttin)

  1. เทพ
  2. พระเจ้า