ดูเพิ่ม: sie

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ซี

คำสรรพนามแก้ไข

Sie

  1. (สุภาพ) คุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2)

การใช้แก้ไข

  • ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดของประโยค