ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: U·ni·ver·si·tät
  • คำอ่านภาษาไทย: อู นิ แฟร์ สิ เทท

คำนามแก้ไข

Universität หญิง

  1. มหาวิทยาลัย