ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Schü·ler
  • คำอ่านภาษาไทย: ชือ แลร์

คำนามแก้ไข

Schüler ชาย

  1. นักเรียนชาย

คำเกี่ยวข้องแก้ไข