ดูเพิ่ม: Baume และ baume

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Bäume

  1. กรรตุการกพหูพจน์ของ Baum
  2. สัมพันธการกพหูพจน์ของ Baum
  3. กรรมการกพหูพจน์ของ Baum