ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dèn (den4den4, จู้อิน ㄉㄣˋ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ