ภาษาสเปน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • 'เอโยส
  •  

คำสรรพนาม แก้ไข

ellos

  1. พวกเขา(ผู้ชาย)

ดูด้วย แก้ไข