ดูเพิ่ม: la, , , , และ

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

La

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของแลนทานัม