ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

la5 (จู้อิน ˙ㄌㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ la