ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

hits

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ hit