ดูเพิ่ม: you, yòu, yóu, และ yǒu

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yōu (you1, จู้อิน ㄧㄡ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠘳𠘳
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠨦𠨦
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠮫𠮫
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡺒𡺒
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡺖𡺖
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢆶𢆶
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢋣𢋣
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢿚𢿚
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣁨𣁨
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣢄𣢄
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣢜𣢜
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 瀀瀀
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤄘𤄘
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤣙𤣙
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥣯𥣯
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥽟𥽟
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰭀
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦎓𦎓
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧀥𧀥
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧍘𧍘
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩘈𩘈
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩤹𩤹
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩽇𩽇
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ