ดูเพิ่ม: , , , และ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ji (ji5ji0, จู้อิน ˙ㄐㄧ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาญี่ปุ่น

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ji

  1. พยางค์ฮิรางานะ (ji) หรือคาตากานะ (ji) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น
  2. พยางค์ฮิรางานะ (ji) หรือคาตากานะ (ji) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น