ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

they

  1. พวกเขา (ใช้เป็นประธาน)
  2. พวกมัน (ใช้เป็นประธาน)
  3. เขา (ไม่ทราบเพศ, ใช้เป็นประธาน)

ดูเพิ่มแก้ไข