ดูเพิ่ม: A.M., Am, และ a.m.

ภาษาร่วม

แก้ไข

สัญลักษณ์

แก้ไข

am

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตเมตร ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของความยาว มีค่าเท่ากับ 10−18 เมตร

ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

am

  1. บุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาบอกเล่าของ be