ข้ามภาษา แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

am

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตเมตร ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของความยาว มีค่าเท่ากับ 10−18 เมตร

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

am

  1. บุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาบอกเล่าของ be