ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

am

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตเมตร ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของความยาว มีค่าเท่ากับ 10−18 เมตร

ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

am

  1. บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ปัจจุบันกาลนิเทศมาลาของ be