Ι U+0399, Ι
GREEK CAPITAL LETTER IOTA
Θ
[U+0398]
Greek and Coptic Κ
[U+039A]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

Ι (อักษรตัวเล็ก ι)

  1. อักษรกรีก ไอโอตา ตัวใหญ่

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Ι

  1. ...