t U+0074, t
LATIN SMALL LETTER T
s
[U+0073]
Basic Latin u
[U+0075]
U+FF54, t
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER T

[U+FF53]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF55]

ข้ามภาษา แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

t (อักษรตัวใหญ่ T)

  1. อักษรตัวที่ 20 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่ม แก้ไข

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

t (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ T, พหูพจน์ ts หรือ t's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 20 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า tee และเขียนเป็นอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

t (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ T)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 20 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า tee และเขียนเป็นอักษรละติน