ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

การออกเสียง[จาก en]

แก้ไข

คำอุทาน

แก้ไข

oh

  1. คำอุทานแสดงความตกใจ