ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำอุทานแก้ไข

oh

  1. คำอุทานแสดงความตกใจ