ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง[จาก en] แก้ไข

คำอุทาน แก้ไข

oh

  1. คำอุทานแสดงความตกใจ