ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

e แก้ไข

ē : 𠥍, , , 妿, 娿, , , 𡹣, 𣘨, , , , 𥑺, ,
é : , , , , , , 𠷸, 𡅅, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧒎, 𧔼, 𧚄, 𧢽, , , , , , 𧽶, 𧿕, , , 𨱂, , , 𨶯, 𩋽, , 𩑁, , , , , 𩣣, 𩤩, , , , , , , ,
ě : , , , 娿, , , , , 𣄰, , , 𣘨, , , 𧙃, , , 𨵌, , , 𩒰, , 𩣣,
è : , , , , , , , 𠥕, 𠥜, , , , 𠯪, , 𠰜, , , 𠱥, 𠱫, , , , , , , , , 𡀾, 𡅡, , , , , , , , , , , 𡪑, 𡪗, 𡴯, , , , 崿, , , 𡾙, 𢃲, , , , , , , , , 𢨡, , , , , , , , , , 𢼚, 𢼛, , 𣎴, , , , 𣢛, , 𣤲, , 𣦵, , , , 𤂷, , 𤎣, 𤡾, , 𤪄, 𤭼, , 𤸱, 𤻜, 𥋙, , , , , 𥑾, 𥓈, 𥔲, , , 𥯳, 𦊪, , 𦛅, , , , , , , , , , 𧊜, 𧊧, , 𧌄, 𧍬, , 𧠞, , , , 𧨟, , , , , 𧭪, , , , , 𧼎, 𨂁, 𨃃, , , , 𨌧, , , , , , , , 𨤕, , , , , , , , , 𨸷, 𨺨, , 𩇠, 𩉴, 𩊢, 𩋊, 𩐰, , 𩒕, , , 𩕟, 𩕬, 𩖀, , 𩚬, , 饿, , 𩨮, 𩪤, , , 𩽹, 𩸇, 𩸋, 𩸖, , , , , 𪀝, , , , 𪅴, , 𪘊, 𪘐, , 𪙯,
e :

ê แก้ไข

ê̄ : ,
ế : ,
ê̌ : ,
 : ,

ei แก้ไข

ēi : ,
éi : 𡅅, , ,
ěi : ,
èi : ,

en แก้ไข

ēn : , 𡟯, , 𤇯, , 𤫹,
ěn : 𡵖, , 𡷐,
èn : , , , ,

eng แก้ไข

ēng :

er แก้ไข

ér : , , , , , , , 𡦕, , , , , 𣩚, , , 𤽓, 𥅡, , , , , , , 𦓓, 𦓔, , , , , , , , , 𨎪, , , , , , 𩤖, , 𩰴, 𩱊, , , , , 𪕨
ěr : , , , , , , 𢀪, , , , , , , , , , 𦗼, , 𧌣, , , , , , 𩚪, , , , 𩱓, 𪕔
èr : , , , 𠚧, , , , 𢄽, , , , 𣧹, , 𦖢, , , , , , , , , , 𪐰