ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

éi (จู้อิน ㄟˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡅅
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ