ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ěi (จู้อิน ㄟˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ