ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ēi (จู้อิน )

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ