ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

èi (จู้อิน ㄟˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ