ดูเพิ่ม: Ei

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ei (จู้อิน ˙ㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ēi.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ éi.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ěi.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ èi.

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ei

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ えい