ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

za แก้ไข

 : 𠛱, , 𠯗, , , , , 𠽷, , , , , , 𣗁, 𣤷, 𣤶, 𣤺, , , , , , 𦠛, , , 𦾬, 𧄽, 𧌃, , 𨠿, 𨤃, , 𩞶, 𩯳, , 𩵢
 : , , 𠱥, , , , 𠶿, 𡁕, , , 𢶍, 𢹼, 𢽜, , , 𣴖, 𣸐, 𤄔, 𤄖, 𤠀, , , 𥷩, , , , 𧬩, , 𧾁, , , , , 䨿, 𩇺, , , 𪚇
 : , , 𠷿,
 :

zai แก้ไข

zāi : , 𡿧, 𢎋, 𢦏, 𢦒, , , 𣔮, , , 𤆄, , , , , , 𦞁, , 𦳦, ,
zǎi : , , , 𠎶, 𣅃, , 𣪮, 𤌊, 𤝖, , , , , ,
zài : , , , 𡉄, , , , , 𤞳, , 𧯥, 𨀬, , , 𨙴, 𨚵, , 𩛥, 𩛳,

zan แก้ไข

zān : , 𡡖, , 𥮾, , , , 𥳋, 𥸢, , , , , ,
zán : , ,
zǎn : , , , , , 𢄤, , , , , , , , , , 𣤶, , 𣸄, , , , 𨖋, 𨘄,
zàn : , , 𠼗, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥎑, 𥜙, , , 𥳋, 𧄽, , , , , , , , , 𨙏, , , , , , , , 𩛻, , 𩯒, 𩯳
zan : , ,

zang แก้ไข

zāng : , 𡁧, 𡅆, 𢈜, 𢍿, , , 𣻟, 𤃼, , , 𤛻, , , 𦟃, , , , , , , , , , 𪓅
zǎng : , , ,
zàng : , , , 𢍈, , 𤞛, , , , , , , 𧕨, 𨌄,

zao แก้ไข

zāo : , 𡐋, , 𣍖, , , , 𣩒, , 𥀛, , 𦵩, , , , 𨠷, , 𨤇, 𪙡
záo : , ,
zǎo : 𢄀, , , , , , 𤞋, , 𤩨, , 𢑖, , , , , 𧈹, , , 𧎮, , 𨎮, 𨐉, 𨚰, 𠙬,
zào : , , 𠴵, , , 𡌣, 𡨗, , 𢲵, 𢵥, , 𣴢, , , 𤍜, , 𤟀, , , 𥖨, , , , , , , 𦯑, , , , 𧻰, , , 𨒽, ,

ze แก้ไข

 : , , 𠟻, , , , , 𠷌, , , , , 𡸦, , , 𢍰, , , , , , , , , , 𣛸, 𣤈, , , , , , , 𣼦, 𣽎, , 𣿐, , 𤖓, , 𤢟, 𤾀, , , , 𥍱, , 𥎍, , , , , , 𥼃, 𦔈, , 𦟜, , , , , , , , , , , , , , , 𧶷, , , , 𨕠, 𨖊, 𩂖, 𩄾, 𩌪, 𩔳, , , , , , 𪌟, , , ,
 : , , , 𠨻, , 𡵗, 𡸈, 𡹨, , , , 𢧠, , 𢮚, 𢯩, , , 𣆽, 𣬿, , , , 𥟔, , , 𩾸
ze :

zei แก้ไข

zéi : , 𢨗, 𦽒, , 𧒿, , , 𨆎, , , ,

zen แก้ไข

zēn : ,
zěn :
zèn : , , , ,
zen :

zeng แก้ไข

zēng : , , 𡡑, 𡾽, , , , , 𤎯, , , , 𦀓, , , , , , 𦼏, 𧢐, , , 𨲯,
zěng : ,
zèng : , , , , , , , , , , , , 𪒟, , 𪙭

zha แก้ไข

zhā : , , 𠭯, , 𠯩, , , , , 𠽣, , , 𢄄, , , , , , , , , , , , , , , , , 𤹡, , , 𥡧, 𥹁, , , , 𦟰, 𦳏, , , , 𧩫, , , 𧬅, , 𩮎, , , , , 𪗭, 𪗵,
zhá : , 𠍹, 𠓣, 𠝚, 𠝝, , , , 𠢙, 𠢡, 𠰏, , 𡎫, 𡟢, 𢧖, 𢧻, , , , , 𣟦, , 𣧖, , , , 𣽛, 𤁳, , , , 𤡨, , 𤵦, , , , , 𦝥, 𧄠, , 𧉫, , 𧶇, 𧼰, 𧼶, 𧽅, , , , , , , , , 𩃡, 𩃹, , , , 𩥠, 𩩥, 𩳶, , 𩿤
zhǎ : , , , , , , , , , , 𤈩, , 𥀈, 𥀉, , , , , 𥰭, , 𦂉, 𦑯, , , , , , , 𧨿, , , , 𨂵, 𨅓, 𩃹, , , , , , 𩻢, 𩼫,
zhà : , , , , , , , 𡗸, , , , 𢕮, , , , , , , , 𣛽, , 𣹧, , , 𤰦, , , , , 𥝾, , , 𥬰, , , , , , , , , 𧧻, 𧨊, 𧿌, , 𨋘, 𨡗, , 𨢦, , 𩬟, , 𩶱, 𩽽,
zha :

zhai แก้ไข

zhāi : , , , , 𠞶, 𠫸, , 𠵠, 𠷒, , 𡅓, , 𢋿, , , 𢴨, , , , , , 𤞮, 𤻦, , , 𨅪, 𩝿, 𩱳, , , 𪗒, 𪗓, 𪘇, 𪘨, 𪚎
zhái : , , , , , , , , 𦑱, 𩏽, 𩏪, 𪀥
zhǎi : 𠏰, , , 𤢒, 𥞅, , , 𧲻, 𧻍, , 𩬫
zhài : , , 𠑞, 𡍥, , 𢯌, , , 𣩭, 𤞮, , , , 𥍪, , , 𥰾, , , , 𦤧, , 𨝋, , , 𪑽

zhan แก้ไข

zhān : , 𠌲, 𠟧, , 𪡏, , 𡅹, 𡕁, 𡭞, , , , , 𢧗, , , , , , 𣢤, , 𣮿, , , , , 𤘇, , 𥙡, , 𥮒, 𥶕, , 𦧚, 𦪣, , , 𧋱, 𧒝, , , , 𧮪, , , , , 𧽆, 𧾍, 𨊈, , , , , , 𩉗, 𩔣, , , 𩛻, , , 𫗴, , , , , , 𩼼, , 𪃋, , , 𪆲, 𪉜, 𪏉, ,
zhán :
zhǎn : , 𠟉, , , , , , , , , , 𡽻, , 𢅺, , , , 𢵈, 𣀁, , , , , , 𣛷, , , , , , 𥇢, , , , 𥴐, 𥿜, 𦈻, , 𦗢, 𧎰, 𧔡, 𧖉, 𧬆, 𧲮, , , , , , , 𨣁, 𨣚, 𨫀, 𨭖, 𨺿, , , 𩕊, , , ,
zhàn : , , , , 𡁳, 𡓦, , , , , 𢈽, 𢤚, , , , , , , , , , 𣳤, , 𤖆, 𤜇, , , , , , , , , , 𧀡, 𧂁, , , , , , 𧙭, , 𧝑, , , , , , 𧮺, 𧸪, 𧾍, , , 𨇩, , , , , , 𨼈, 𨼮, , 𩆯, , , , 𩥇, 𩨍, , , 𩰃, , , 𪗦, 𪘪

zhang แก้ไข

zhāng : , 𡈠, , , , , , 𢕎, 𢕔, , 𢷢, , , , , 𤍤, , , 𥇔, , 𣌞, , , 𧐊, , 𧽣, 𨄰, , , , , 𩌬, , 𫗠, , 騿, , 𪅂,
zhǎng : , 𠫝, 𡑄, , 𢩰, , , , 𣾦, 𤓯, 𤕄, , 𥳶, 𦺡, , , , 𩭫
zhàng : , , , , , 𡚹, , , , , 𠅹, , 𢕔, , 𢪾, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zhang :

zhao แก้ไข

zhāo : , , , 𡖎, , , 𢗈, , , , 𣋍, , , 𤍒, 𤑗, 𤿘, , , , 𥏨, , 𥷮, 𦗔, , 𦺓, , , , , , , , , 𨱻, , ,
zháo : ,
zhǎo : 𠕖, , 𢁬, , , , , , , , 𦬔, , , , 𧳻
zhào : , , , 𠕭, 𠟅, 𠠄, , , 𠻥, , 𡱜, , 𢡰, , , , , 𣊧, , , , , 𣠜, , , , , , , , 𤙔, , 㹿, , , 𥢔, , , , 𥵤, , , , , , , , , 𦹫, , , 𧳝, , , 𨹸, 𩘀, 𩙩, ,
zhao :

zhe แก้ไข

zhē : 𠌮, , 𡂭, , , , , , , , 𨰵
zhé : , , 𠚱, 𠝚, 𠝝, 𠞃, , 𠯓, , , , , 𠽻, 𠾀, , , 𡇠, , , 𡘭, 𡜯, 𡝊, , , , , , , 𢟯, 𢢍, , , 𢫰, 𢬴, , , 㪿, , , , , , , , 𣙵, , , , 𣠞, , 𣻩, , 𤜤, 𤟍, 𤮱, , , 𥏯, , , 𥐽, , 𥕣, 𥛧, 𥤋, 𥧮, , , , , 𦅄, , 𦔮, , , 𦗑, 𦗗, , , 𦞥, , 𦠣, 𦣀, 𦬃, , , , , , 𧎴, , 𧑧, , , 𧤠, , , , , , , , , , 𧲢, 𨅊, , , , , , , 𨐃, , , 𨵊, , 𩊵, 𩐶, , 𩢐, 𩣩, , 鮿, 𪁊, , 𪐏, 𪚥
zhě : , , , , , , , , , , , 𩤜
zhè : , , , 𣇧, , , , , 𣶋, , , 𥑡, 𥭙, , 𦠟, 𦠠, 𦯍, , , , , , , , , ,
zhe : , 𡄡, ,

zhei แก้ไข

zhèi : ,

zhen แก้ไข

zhēn : , , , 𠛶, , , 𠸸, 𡇑, 𡇖, 𡈿, , , , , 𡻈, , , , , , , , , , 𣓀, , , , , 𣘘, , 𣦵, , , , , , , , , 𣿎, 𤚨, , , , , , , , , , , , , , , , 𥪘, , , , , , , 𦳳, , , 𦸮, , 𧮬, , , , , , , , , , 𨱅, , , , , , 𩇜, , 𪇳, 𪉕,
zhén : 𠵧
zhěn : , 𠘱, 𠠹, 𠬓, , , , 𢏈, , , , , , , , 𣓀, , , 𣬻, 𣱽, , , , 𤷌, , 𥅘, 𥌃, , , 𥖘, , , , 𥿜, 𦁟, , , , , , , , , , 𧠝, 𧤛, , , , , , , , 𨏤, , , , 𩒀, 𩒈, , , 𩬖, , 𪑳,
zhèn : , , , , , , , , , , , , 𣃵, , 𣏖, , , 𣒅, , , , , , , , , , , 𥤤, , , , , , , , , , , , , 𨌑, , , , , , , , 𨳌, , 𨸬, , , , 𩄛, , 𩊡, 𩊨, 𩑘, 𩒪, , , , , , 𩾺, 𪁧, , 𪐲, ,

zheng แก้ไข

zhēng : , , , , , 𠑅, , 𠲜, 𡈼, , , , , 𡪺, , , , , 𢁿, , 𢓞, , , , , , , 𢮐, , 𢹑, , 𢾧, , , , , , , , , 𤪡, , , , , , , , , , , , , , , , , 𦓺, , 𦙫, , 𦚦, , 𦜎, 𦡅, 𦱊, 𧗆, 𧗲, 𧘿, , , 𧪣, 𧯫, , , , , 𨌢, 𨛰, 𨜓, 𨟃, 𨢹, , , , , 𨺟, 𩗲, 𩗵, 𩘼, 𩘽, 𩚫, , , , , , 𩺄
zhěng : , 𠏫, , , , , , , , , , 𤸲, 𤿆, , 𨀧, , 𨋬, 𩗵
zhèng : 倀, , , , , , , 𢌦, 𢏰, , , , , , 𢹑, , , , , , , , , , , , 𥊼, 𥒛, , , , 𠔻, , , , , , 𧶄, , 𨚣, , , , 𨧭, , , , , 𩏠, , 𪎻

zhi แก้ไข

zhī : , , 𠦧, , , , 𠰅, , , , , 𢎈, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤵋, , 𤽁, 𥃫, 𥇭, , , , 𥘡, , 𥙆, , , 𥝑, , , 𥝮, , , 𥻬, 𥾣, , , , 𦏤, , , , , 𦝔, , , 𦭜, , 𦯫, , , , 𦴀, , , 𧌔, 𧐉, , , , 𧱒, , 𧹛, , 𧽦, , , , 𨈙, 𨌌, 𨕕, 𨙸, 𨜎, 𨟾, , 𨢮, , , 𩍲, 𩍵, 𩙾, , , 𫛛, , 𪉆, 𪂅, 𪒊, ,
zhí : , , , , 𡁉, 𡂣, 𡈊, , , 𡌴, 𡏀, , , 𡖻, , , , , 𡰹, 𡸜, 𢃜, , , 𢦕, , , , , , , , , 𣖭, 𣖿, , , , 𣳀, , , 𣽚, 𤃲, , , , 𥏅, , , 𥮖, , , , , , , , , 𦳮, 𧀿, 𧃐, 𧏸, , 𧓸, , 𧾂, , , , 𨂂, , , , , , 𨤱, , , 𨼓, 𩅀, , 𩯈, , 𪐏, 𪗨, 𪙹
zhǐ : , , , , , 𠮡, , 𠼠, 𡈼, , , , 𡙑, 𡱔, , , 𢇨, , , , , 𢛍, , , , , , 𢰙, 𢷸, 𢽃, 𢽗, 𢾫, , , , , , 𣔐, 𣖌, , 𣚠, , , , , 𣲵, , , , 𤶓, 𤸓, , , 𥒗, 𥔊, , , , , , , , , , , , 𦐖, , , , , , 𦰘, , , 𧊙, , 𧛢, 𧜚, 𧝉, , 𧠴, , , , 𧩼, 𧸅, 𧸕, , , , 𨎌, , , 𨬚, 𨰛, 𨵂, , 𩬺, , 𪑜,
zhì : , 乿, , , 𠊤, , 𠊷, 𠋤, , 𠍜, , 𠓶, 𠘖, 𠚅, , , 𠟅, , , , , , , 𡀹, , , 𡂒, , , , 𡍶, 𡏚, , 𡑘, 𡖧, , , 𡠗, 𡠹, , , , , 𡮞, , , 𡽆, , , 𢄢, 𢄱, , 𢅁, , , , 𢊁, 𢍧, 𢐂, , , , , 𢕞, 𢖇, , 𢖿, , , 𢙺, 𢚨, , 𢡒, , , 𢧤, , , , , , , 𢯶, , , , , 𢴠, 𢴧, 𢴨, , , , , 𢻙, , , , , , , , , , , , , 𣗻, , , , , 𣥰, 𣨋, , 𣱐, , , , , , , , , , , 𤆒, , , 𤓕, 𤖞, 𤛱, 𤞂, 𤞌, , , 𤦄, 𤦮, 𤧜, , , , 𤴛, , 𤴟, 𤴢, , , , , 𤿙, , 𥇕, 𥍭, , 𥎹, 𥏄, 𥏊, 𥏰, 𥏷, 𥒓, , , , , , , , , , 𥠈, , 𥠽, , , 𥣮, , , , , 𥭡, , 𥴒, , 𥹩, , 𥿮, , 𦃘, , , , , , , , 𦛧, 𦜋, 𦟔, , , , , , 𦤻, 𦥎, 𦥏, 𦥐, , 𦭮, , 𦯯, , , , , , , , , 𧙁, , , 𧠫, , , 𧣭, , 𧣾, , 𧤡, , , , , 𧨰, 𧫡, , , , , , , , , , , , , 𧸲, 𧼴, , , 𨁷, , 𨃯, , 𨆧, , , , , 𨎉, , 𨑨, , 𨒉, , 𨖋, , 𨖹, , 𨟊, 𨡐, , , , , , 𨧵, , 𨫔, , , , , , , 𨻆, , , 𨿛, 𩊝, , 𩊴, 𩋩, , , , , , , , 𩧄, , 𩷓, , , 𩹈, , 𩻼, , , , , 𪁊, 𪁓, 𪁩, , , 𪏀, 𪗻
zhi :

zhong แก้ไข

zhōng : , , 𠛀, , , 𡖌, , 𢁷, 𢃭, , , , , , 𢨱, , , , , , , 𣷡, , , 𤝅, , 𤯚, , 𥗦, , , , 𥷈, , , , 𦉂, , , 𦬕, , 𧆼, , , , , 𧑆, , , , , , , , , , , , , 𨳗, 𩅞, 𩅧, ,
zhǒng : 𠊥, , , , , , 𡰒, 𡻑, , , , 𣹞, , , 𤺄, , , , , , ,
zhòng : , , , , , , 𠱧, , , , 𡥿, 𢝆, , 𣱧, 𤚏, , 㼿, , , , , , , 𥻝, , 𦌋, 𦔉, , , , , , , , , 𧬤, 𧳮, , 𨉢, , , 𩾋, 𩿀

zhou แก้ไข

zhōu : , , , , 𠚴, 𠣘, 𠤍, , 𠱙, , , , 𡀑, , , , 𢏝, , , , 𢽧, , , , , , , , , 𥌆, , 𥑸, , 𥺝, 𥺞, 𢐫, 𥼫, 𥿦, , , , , 𦩈, 𨦞, , 𦭴, , 𧇟, 𧣷, , 𧧔, , 調, , , , , , 𧻖, 𨉜, , , , 𨏺, , , , , , 𩌄, , 𩢸, 𩧳, , , 𩶣, , , 𪆀
zhóu : 𡊡, , , , , 𥖠, 𥾓, ,
zhǒu : , , 𢫧, , , 𣥯, , 𤵥, , , 𦈺, , , , 𦡴, , , , 𧳜, 𨥇,
zhòu : , , 𠊣, 𠋢, , , , , , , , , , , 𢃸, , 𢓟, , , , 𢷗, 𢼲, , 𣆔, , , , 𣻱, 𤏲, , , , , , , 𥀙, , 𥣙, , 𥲝, , , , , , , , , , 𦁖, 𦂈, , , 𦅸, , , , , , , , 𧛸, , , , 𧭍, , , , , , 𨨯, , 𩊄, 𩋰, 𩍌, 𩍧, 𩗪, , 𩧨, , , , 𪇞,

zhu แก้ไข

zhū : , , , , , 𠧀, , 𡴅, 𡻌, 𢔪, , , , , , , , , , , , , , , , 𤝹, , , 𤥮, , , 𥛂, , , , , 𦧙, , , , , , 𧑤, , , , , , , , , , , , , , 𩊣, 𩋵, , , 𩴀, , , , 𪋏, 𪋑, 𪏿,
zhú : 𠮌, 𠷅, , 𡎺, , 𡧨, 𢲿, , , , , , , , 𣤁, , 𣵸, 𣽆, , , , , , , , 𥞏, , , , , , , , , , 𥾅, , , , 𦬸, , , , , , 𧏿, , , , , , , , , , 𨞕, , , 𨲈, 𩞈, , 𩲠, 𩲬, 𩳥, 𩶄, ,
zhǔ : , , , , 𠰍, , , , , , 𡺐, 𢁼, , 𣀻, , , , , 𣔯, , , , 𤆼, , , 𤲑, , 𥋛, , , 𦅷, 𦉐, , 𧉞, , , , , 𩒊, 𩨻, , , 𪋰
zhù : , , , , , , , 𠩈, 𠰍, , 𠴫, , , , , 𡤗, , , , 𡱱, 𡸌, , 𡻠, , , 𢚻, 𢥃, 𢩄, , , , , , , , 𣥼, , , , , , 𤋰, 𤎧, 𤕞, , , 𠴦, 𤳯, , , 𤾄, , , , , , , 𥩣, , , , , , 𥯸, , , 𥵟, 𥹍, , , , 𦅷, , , , , 𦙴, , , , , , , 𧈚, , , , , , , , 𧵤, , , 𨆄, 𨈫, , , , 𨙔, 𨥇, , , , , 𨭅, , , , , , , , , , , , 𩣷, 𩶂, , , 𪊹, 𪚹

zhua แก้ไข

zhuā : , , , , , 𥬲, 𥮣, , ,
zhuǎ : 𠆣, 𡎬, 𣑃,

zhuai แก้ไข

zhuāi :
zhuǎi : , ,
zhuài : , , 𢶀, ,

zhuan แก้ไข

zhuān : , , , , , , , 𡭇, 𡰞, 𢂘, , 𢞬, , , , , , , 𤮳, , , , 𥫛, 篿, , , , , , , , ,
zhuǎn : 𡇰, 𡤛, , 𣕏, , 𦄯, 𦓝, 𦝏, , , , , , 𨷱, 𩧜
zhuàn : , 𠊩, , , , , 𠨎, , , , , 𡢀, 𡩚, , 𢐎, , , 𣂵, 𣚢, , 𤂤, , , 𤩄, 𤪪, 𥛥, , , , , 𦁆, , , , 𦠆, 𦧸, , 𧂍, , , 𬤥, 𧶲, , , 𧸖, , , , 𩔊, , , , 𩳏, 𩻝

zhuang แก้ไข

zhuāng : , , , , , , , , , 𣞝, , 𣻛, , , 𦚏, , , , , 𩮱, 𪁈, 𪄻, 𪅖
zhuǎng : , 𢙳
zhuàng : 𠌴, , , , , , , 𢤤, , , 𢦅, , 𣴣, 𣶍, , , 𤕯, 𤘲, , , , 𤶜, 𦀜, , , , 𩅃, 𩯲, 𪁈, 𪉉

zhui แก้ไข

zhuī : , , , , , 𣨫, , , , , , , , 𨾻, , , , 𩪀, , , 𪋇,
zhuǐ : 𡯑, , 𩬳
zhuì : 𠄌, , , , , 𡑻, , 𢊅, , , , , 𣝸, 𣦬, , , , 𤺅, , , , , 𥟒, , , , , , , , , 𦥻, , , , 𧿲, , 𨒉, , , , , , 𨧨, , 𨪗, , , 𨺵, , 𩛵, , 𩜀

zhun แก้ไข

zhūn : , , , , , , , , 𥇜, , , , , , , , , , ,
zhǔn : , , , , , , , ,
zhùn : , , 𥚠, , , ,

zhuo แก้ไข

zhuō : , , , , 𠭴, , , , 𣄻, , , , , , 涿, , , , , 𥞺, , , 𥼚, , , , , 𧱒, 𧱰, , , , ,
zhuó : , , , , 𠡑, , , , , , , 𠿡, , , , , 𡷿, 𢁁, , , 𢢗, 𢧈, , , 𢳇, , , , 𢺡, 𢽚, , , , , , , , 𣃈, 𣃑, , , , , , , , , , 涿, , , , 𤃮, , , , 𤉐, , , 𤏸, , , 㹿, , , , , 𥇍, 𥋮, , 𥐊, , , 𥗁, , , 𥢔, , , 𥮥, , 𥯩, , , 𥷘, 𥷮, , , , , , , 𦜰, , , 𦰹, 𦳡, , , , 𧂒, , 𧃔, , 𧘑, 𧞐, 𧢼, , , , 𧨳, , 𧰵, , , , 𨁿, , , 𨑽, 𨖮, , 𨡸, 𨢬, , , 𨧧, , , , 𨮿, 𨺝, 𩆸, 𩋁, 𩑂, , 𩩔, 𩲃, 𩷹, , , , ,
zhuò : , 𤓦,
zhuo :

zi แก้ไข

 : 𠀢, , , , , , , , 𡗈, 𡙛, , 姿, , , , , , 𡸟, , , 𢆶, 𢱆, , , , 𣚀, 𣚁, , , 𣣊, 𣥨, 𣯃, 𣳩, , , , , , , , , 𤲸, , , 𥀖, 𥕁, 𥚉, , , , , , , 𥻍, 𥼩, 𥼻, , , , , , 𦖺, , , , , , 𦺱, , 𧀗, , 𧕓, 𧙁, 𧛏, , 𧣤, 𧥕, , , , , , , , 𧹌, , , , 𧿞, 𨀥, , , , , 𨍢, 𨚖, , , 𨝳, , , , , , 𨩲, , 𩄚, , , 𩜊, , , , , , , 𪅵, 𪑿, , 𪕊, , , 𪗉, 𪗋, 𪗐, ,
 : ,
 : 𠂔, , 𠡸, , , , , , , , 𡉗, 𡥎, 𡪒, , , , , 𣖨, , , , , 𣸆, , , , , , , 𥞎, 𥫞, , 𥬳, 𥲕, , , , , 𦞤, , , , 𧆰, , , , 訿, , , , , 𨹀, 𩐍
 : , , , 姿, , 𡸪, , , 𢼱, 𣄮, , 𣓊, 𣣌, , , , , , , , , , , , 𥿩, 𦍺, 𦎸, , , , , 𦣹, , , , , 𧂐, 𧧕, 𧨴, , , 𨧫
zi :

zong แก้ไข

zōng : , 𠕌, 𠵻, , , , 𡕰, 𡞧, , , , , , , , , , , , , , , 𣯨, , , , 𤡆, , 𥍺, 𥓻, , 𥚾, , , , , , , , , , 𦡙, , , , , , , , 𧺣, , , , 𨌰, , , , 𨺡, , , , 𩦲, , 𩭤, , 𩮀, 𩰽, , , , 𪖁
zǒng : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥠡, , , , , , , , 𨍈, 𨍉, , 𨎢, , 𩭤, 𩮀,
zòng : , 𠏭, 𠡻, , 𣀒, , , 𤡆, , , , , , , , , , , , , 𦖸, , , 𩋯, 𩤗
zong :

zou แก้ไข

zōu : 𠂑, , , , , 𣙻, 𣠏, , 𥋜, , , 𥶈, , , , , , , 𨃘, , , , 𨜗, 𨝮, , , 𨽁, , , , , , ,
zǒu : , 𧌗, , , 𨑿,
zòu : , , , , , , , , 𨂡, , 𩼦, 𪃆

zu แก้ไข

 : , , , , , , , , , , , , 𪙳
 : , , , , , , 𠻏, , , , , 𡻬, 𢅪, 𢫵, , 𢳇, 𢳈, , , , 𣢰, , 𣤶, 𣨛, , , , 𤬧, 𤽱, , 𥞯, , , 𥣆, , 𥼀, , 𦑋, 𧎲, 𧐈, 𧑙, 𧗎, , 𧞰, , 𧺒, , , 踿, 𨃭, 𨄕, , , , 𨧰, 𨨳, 𨩰, , , , , 𩐡, , 𩥿, 𩩠, 䯿, , 𩺯, 𪋍, 𪘧
 : , , , 𢉺, 𣇙, , , 𤓵, , , 𤱌, , 𥛜, 𥼪, , , , , , , , 𨂀, , , ,
 : , 𦵬, 𧇈, 𧇿, , 𩲲

zuan แก้ไข

zuān : , 𡉺, , , 𣀶, 𣪁, 𨇃, , , 𨉖, , , , 𩎑
zuǎn : , , , , , , 𦆈, , , , , , 𦙉, 𨰭, 𩛻, , 𩯳,
zuàn : , , , , , , , ,

zui แก้ไข

zuī : , , , 𡙭, , 𢈡, , , 𣖱, , 𥍋, , , , , 𦸺, , , 𧻝, , 𨻵, , 𩣷
zuí : 𦆈
zuǐ : , 𠲋, , , 𠾋, 𠿘, , , , , 𡽛, 𢊛, , , , , 𦈬, 𦏳, , 𨿇, 𩲨, 𪋌
zuì : , 𡡔, , , 𡽁, , , , , , , , , , 𣩑, , , , 𥳣, 𥳵, , , 𦙈, , , 𧎹, , , , , , , 𨢅, , , , 𩚻, 䯿, 𪓌
zui : ,

zun แก้ไข

zūn : , , , , , , , 𤮐, , , 𦨆, , , , , , 𨱔, , , ,
zún :
zǔn : , 𠟃, , , 𦢐, ,
zùn : 𠱜, , , , , , 𥊭, 𥞘, 𥢎, 𦪚, , , 𩯄,

zuo แก้ไข

zuō : , 𠹠, , , 𣩈, , 𩛠
zuó : , 𡪳, 𢂃, , , , , , 𣠹, 𣹧, , , 𤿀, , , , , , , 𦁎, , 𦦹, , , 𧮙, , , , , 𨞒, , 𪎇
zuǒ : 𠂇, , , , 𢀡, 𢤎, , 𥙀, , 𦈛, 𧲭, 𨀨,
zuò : , , , , , , 𠱯, , , , , , 𡯨, , , 𡹥, , , , 𨐳, , , , 𥅁, , 𥥏, 𥹁, , 𥽿, , 𦥬, , , , , 𧃘, , 𧨀, , , , , 𨝨, , , , , , 𪎲
zuo :