ดูเพิ่ม: zhì, zhí, zhī, และ zhǐ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhi (zhi5zhi0, จู้อิน ˙ㄓ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhī.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhí.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhǐ.
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhì.