ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhái (จู้อิน ㄓㄞˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦑱
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏽
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏪
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪀥