ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zi (zi5zi0, จู้อิน ˙ㄗ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .