ดูเพิ่ม: zàn, zán, zān, และ zǎn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zan (zan5zan0, จู้อิน ˙ㄗㄢ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ , ,

zan

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zān.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zán.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zǎn.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zàn.