ดูเพิ่ม: zhào, zháo, zhāo, และ zhǎo

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhao (zhao5zhao0, จู้อิน ˙ㄓㄠ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhāo.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zháo.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhǎo.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhào.