ดูเพิ่ม: zhao, zhào, zhāo, และ zhǎo

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zháo (zhao2, จู้อิน ㄓㄠˊ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ