ดูเพิ่ม: zhu, zhù, zhū, และ zhǔ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhú (zhu2, จู้อิน ㄓㄨˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠮌𠮌
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠷅𠷅
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡎺𡎺
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡠟
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡧨𡧨
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢲿𢲿
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣃁
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣚚
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣤁𣤁
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣵸𣵸
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣽆𣽆
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𭲫
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪹳
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥞏𥞏
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥾅𥾅
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦬸𦬸
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧏿𧏿
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧑏
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨅛
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨞕𨞕
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨲈𨲈
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩞈𩞈
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩲠𩲠
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩲬𩲬
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩳥𩳥
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩶄𩶄
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱈏
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱊬