ดูเพิ่ม: zhù, zhú, zhū, และ zhǔ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhu (zhu5zhu0, จู้อิน ˙ㄓㄨ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhū.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhú.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhǔ.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ zhù.