ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhù (zhu4zhu4, จู้อิน ㄓㄨˋ)

 1. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪲮
 15. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪾣
 23. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰬇
 33. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬙯
 35. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 38. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵴
 43. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰽯
 49. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ , ,
 50. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱄼
 54. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 55. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ