ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhu2 (จู้อิน ㄓㄨˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhú