ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

ga แก้ไข

 : , , , , , 𡉅, , , , ,
 : , , , 𡼛, , , , ,
 : 𠁥, , ,
 : , 𡯰, 𡯽, 𣬫,

gai แก้ไข

gāi : , , , , , , , , , , , , , , , 𧊏, , , 𧯺, , , , , , , , , , ,
gǎi : 𡧣, 𢍓, , 𢻉, , , , 𦫻, 𨮂, 𨱕, 𨱣,
gài : , 𠌰, , , 𡒖, , 𢅤, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨞨, , , , 𨸛, , 𩕭

gan แก้ไข

gān : , , , , , 𠥴, , , 𡯋, , , , , 𡶑, , , , , 𢧀, , , , 𣗲, 𣦖, 𣰦, , , , , , , , 𤭙, , 𤮽, 𤯌, , , , 竿, , , , , , , , , , 𧾲, , 𨝌, , , 𩖦, , 𩚵, 𩠁, 𩢨, 𩴁, , 𩴵, , 𪔆
gǎn : , 𠇵, 𠖫, , 𠿑, , , , , , , , 𣘠, , , , , , 𥕵, , 𥘏, , , 竿, , , , 𥰟, , 𥸡, 𥾍, 𦪧, , 𦼮, 𦾮, , , , , 𨣝, , 𨳼, , 𩹸, , , 𪊄,
gàn : , , , , , 𢁗, , , 𣁖, , 𣆙, , , , , , 𣵷, 𣵼, 𣹟, , 𤌹, , , , 竿, , , , 𦼮, 𦾮, 𧆐, , , , , 𧹳, , 𩉐, , , 𩬚, , 𪉦, 𪉿, 𪊄, 𪊇, 𪚬

gang แก้ไข

gāng : , , , , , , 𠵹, 𡇬, , , , , , , , , , 𢭈, , 𢰌, , , , 𣗵, 𣦐, , , , 𤭛, , , , , , , , , , 𦋳, , , 𦱌, , , , , , ,
gǎng : , , , , , , , , 𨟼,
gàng : , , , , , , , 𣗵, , , , ,

gao แก้ไข

gāo : , 𡼗, , 𣓌, , , , , , , 𣽎, , , , , , 𥢐, , , , , , 𦍱, 𦏦, 𦕺, , 𦤎, , , 𦺆, 𧢌, 𨝲, , 𩏤, , 𩝝, , , , , 𪔘,
gǎo : , , , , , , , , , , , 𤱟, , 𥓖, , , 稿, 𥢑, , , , , , , , 𧚡, 𧜉, , , 𩓢, 𩔇, 𩕍, 𩫓
gào : , , , 𠰛, 𡋟, 𡜲, , 𡷥, 𢍎, 𢞟, 𣝏, , , , , , , 𧠼, , , , , , 𩋺,

ge แก้ไข

 : , 𠛊, , , , 𠯫, , , 𠸲, 𠺝, , 𡟍, , 𢎄, , , , , , , , , , , , , 𤇞, , , 𤜊, , 𤭻, , , , , , 𦨜, , , 𧎺, 𧗶, , , 𨝆, , 𨟶, , , , , , , 𨾓, , 𩢅, 𩨘, 𩾷, , , 𪀁, 𪀉, 鴿, , 𪃿
 : , , , , , 𠲱, , , , 𠹓, , , , , 𢄍, 𢆜, 𢓜, , 𢡍, , 𢧧, 𢩓, , , 𢯹, , , , 𢼛, , , , , , , 𣭝, , , , , , 𤠇, , 𤩲, 𤰙, 𥉅, , , , 𥢸, , 𥴩, 𥺊, 𦑜, , , , , , , , 𧈌, 𧈑, 𧈖, , , 𧊧, , , , , , , , 𧪞, 𧿩, , 𨍮, , 𨏚, 𨏴, 𨐥, 𨞛, , , , , , , , , 𨼣, 𨼥, , , , , , , , 𩎎, , , , , , , 𩢛, , 𩨀, , , , , , , , 𩹺, 𩹿, 𩼙, , 𪄎, 𪌣
 : , , , , , , 𤕒, , 𥰮, , , , 𨭛,
 : , , , , , , , 𦓱, , , ,

gei แก้ไข

gěi : ,

gen แก้ไข

gēn : 𠛵, ,
gén :
gěn : , 𩑡, , 𩒝, 𩓓
gèn : , , 𠄣, , , , , , 𥃩, , , 𨒼

geng แก้ไข

gēng : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦣍, , 𧙸, , , 𨁈, , 𩜣, 𩱁, 𩱋, 𩱧, ,
gěng : 𠡣, , , 𡩃, , 𢙾, 𢞚, , 𣆳, , , 𥉔, , , 𥾚, , , , , 𦛟, , 𦵸, 𧀙, 𧋑, , , 𩂼, , , , ,
gèng : , , , 𡍷, , , 𣈶, , 𣎄, 𥅨, 𥔂, , 𦚸, 𦜷, 𦞌, 𧰨, , , ,

gong แก้ไข

gōng : , 𠇒, , , , , , , , , , , 𡚑, , , , 𢁠, , , 𢖷, , , , , , 𤅐, , 𤱨, , , , 𥫋, , 𥸲, , , , 𦄜, , 𦊫, 𦔸, , 𦞗, 𦞨, , 𦬘, 𦵡, 𧆷, , 𧎡, 𧘏, , , , , 𨉫, 𨊧, 𨋝, 𨋷, 𨒱, , , 𨴛, 𩃙, 𩐣, 𩛘, , , , , , 𪏠, 𪏢, , ,
gǒng : , , , 𢀜, , , , , , 𢸁, , , , , , , 𤨶, 𤬳, , , , , 𥧂, 𥨐, 𦈩, 𦓳, 𦦧, , 𫋐, 𨋑, , , 𨣂, 𨥑, , 𨨭, , , 𩌌,
gòng : , 𠌕, , , 𠞖, , , , 𡔕, 𡟫, , , , 𥧡, , , 𦏺, 𦩼, , , , , , , , 𪄌
gong :

gou แก้ไข

gōu : , , 𠛎, , , , , , 𡗁, , , , , 𣕌, , , , 𤖮, 𤫱, , , , 𥬉, , , 𥴴, 𥿺, , , , , 𦩷, , 𦽋, , , , , , , , , , , , 𪚭
gǒu : 𡖑, , 𢄇, , 𣕉, 𣙱, , , , , , , , , , 𦱣, , 豿, 𨩦,
gòu : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣫌, , 𤚼, 𤠼, 𥉇, , 𥧒, 𦎯, 𦎼, , 𦵷, 𧃛, , , , , , , , 𧲿, , 𧵈, , , , , , , 𩄢, , , 𪃺

gu แก้ไข

 : , , , , , , 𠷞, , 𠽿, 𡗷, , , , , 𢡇, 𣀐, , , , , , 𣲖, , , , , , 𥂰, , , , , , , , 𥿍, , 𦊬, 𦋆, , , , , , , 𦺠, 𧆻, 𧇡, , , 𧬕, , , , , , , 𨠋, , 𨱃, 𨬕, 𨸯, , , ,
 : 𦎰, , 𧳸, , ,
 : , 𠑹, , , , , , 𠻧, , , , 𡷓, 𡽂, 𣦭, 𢝳, , , 𢪏, , , 𣖫, , , 𣦩, 𣨍, 𣨺, , 𣫀, 𣱫, , , , , , , 𤅱, , , 𤚱, , , , , , , , , , 𥐬, , 𥠳, , 𥮝, 𥵠, , 𦈔, , 𦈲, , , 𦍩, , , , , , , , 𦾫, , , , , 𧟣, , 𧣡, , , , 𧵎, , , , , , , , 𨪷, 𨵐, 𩀠, , 𩙏, , , , , 𩲱, , , , 𪇗, , , , 𪕷,
 : , , , , , , , , , , , , , , 𣪸, , , , , , , , , , , , , , , , 𩴡, , , 𪄮
gu :

gua แก้ไข

guā : 𠛒, , , 𠜵, , 𠟗, 𠯑, , , 𠵯, 𡜁, , , , , , , , , , , 𥄼, , 𥈓, , , , , , , , , , 𧿼, , , , 𨵃, , , , 𩢍, , , , 𩻎, ,
guá : 𪇜
guǎ : 𠆣, 𠈥, 𠊰, , , , , , 𠙼, 𠮠, , , , 𣅻, , , 𧤐,
guà : , , , , , , 𤆜, 𥝒, , , 𦊱, , , , 詿,

guai แก้ไข

guāi : , 𠛕, 𠦬, 𡇸, 𡧩, , , , , 𦮃, , 𧱾
guǎi : , , , , , 𦫳, 𧊅
guài : , , 𡌪, 𡖪, , , , , 𢶒, 𣲾, , 𥑋, 𥑰, , , , 𧴚, 𩶦

guan แก้ไข

guān : , , , 𠴨, 𡅭, 𡠒, , 𡭷, 𢇇, 𢉂, 𢺄, , , , , , 𥈒, 𥍅, , 𥎅, 𥜄, , 𥷬, , 𥿑, , , , , 𦺊, , , , , , , , 𨳡, , 𨴊, , , , 𨷀, 𩖒, , ,
guǎn : , , , , , , , 𦛤, , , , , , , , 𨵄, , , , , ,
guàn : , , , 𣥥, , 𠬆, , , , , , , , , , , , , , 𣩔, , 𣬂, , , , , , , , , , , 𤮳, 𤼐, , 𥉀, 𥊫, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨝑, 𨱌, , , , , , , , , 𪈸

guang แก้ไข

guāng : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤖖, , , , , 𧻺, , , 𨐈, 𨎩, , 𨶰, 𩒚, 𩧉, , 𪕓
guǎng : 𠏤, 广, , , , , 𤳭, 𤴀, 𥀱, , 𪇵
guàng : , , , 𢓯, , , , , , , , , 𦢎, , , , 𨤡, 𩑈
guang :

gui แก้ไข

guī : , , , 𠐽, , 𡃩, , 𡌲, , , , , 𡹙, , , 𢄊, , , , 𢻂, 𢻗, , , , , , , , , , , , , , , 𤼮, , 𥇳, 𥈸, , 𥍁, , , , , 𥦣, 𦓯, , , , 𦤇, , , , , , , 𧷱, , , , , , , 𨾚, 𨾴, 𩑬, 𩓠, , , , , , , , , 𪄯, 𪆳, 𪈥, 𪊧, ,
guǐ : , , , , , 𠱓, , , , 𡧭, 𡷺, 𢃯, , , , , , , , , , , 𣢪, 𣪕, 氿, , , 𣷾, 𤘧, , , , 𥍨, , , , 𥥠, , , 𦳛, 𧊄, , , , , , , , , , , , , , 𩊛, , 𩱻, 𩲡, 𩳧, 𪀗
guì : , 𠐽, , , 𠜾, , , , 𠪑, 𠿥, , 𡗤, , , 𡧭, 𡬂, , , 𢠿, , , , , , , 𣄜, , , , , , , , , , 𣦦, 𣧎, , , , 𤜂, , 𤡱, 𤱺, 𤱾, 𤲉, , 𤻿, 𤿡, , , 𥍁, 𥎛, , , 𥜏, , , , , , , , , , , 𧡫, 𧢦, , 𧹑, , , , , , 𧻜, 𧽸, , , , , 𨇙, 𨋡, , 𨲿, 𩉝, 𩌃, , 𩍨, 𩏐, 𩏡, 𩒙, 𩔆, , 𩪁, , 𩳝, , , , , 𪏤

gun แก้ไข

gǔn : , 𠃌, , 𡈧, 𡘝, 𢃩, , , , , , 𣮎, , , , , , , 𥕦, , , , 𦓼, , 𦠺, 𦫎, , , , , , , , , 𨍲, , 𩨬, 𩩌, , , ,
gùn : 𠞬, , 𡻨, , , , , , , , 𧬪, 𧸫,

guo แก้ไข

guō : , , , , , , , , , , 𡓣, , , , 𣁯, 𣂄, , , , , , 𣽅, 𣽰, , , , 𥂣, 𥇜, , , 𦗒, 𦘌, 𦬗, , , , , , , , , , , 𨽏, 𩫏, 𩰬, 𩰭, 𪆹, 𪈃
guó : 𠩥, , , , 𠿤, , , 𡆸, 𡇄, , , , , , , , , 𢐚, , 𢧰, , , 𢸗, 𢹖, 𢼛, , , 𤂁, 𤫵, 𤮋, 𥄍, 𥆘, , , , 𦄰, , 𦛢, , , , , 𦸈, , 𧖻, 𧤯, 𧭕, 𧭣, 𧰒, 𧾛, 𨉹, , , 𨭗, 𩉕, , , 𩪐
guǒ : , 𠜴, 𢃦, , , , , , , , 𤬁, 𥁁, 𥕖, 𥜭, 粿, , , , , , , , , , , , , 𩋗, , , 𩻧, 𪂠, 𪋊,
guò : 𠋜, , 𢅗, 𢝸, , , 𧒖, 𧥵, , , 𩟂
guo :