ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄍㄚˋ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาเวียดนามแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเวียตติกดั้งเดิม *r-kaa

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

(ก่า)

  1. ไก่

คำประสมแก้ไข