ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gǎng (จู้อิน ㄍㄤˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ