ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guǎng (จู้อิน ㄍㄨㄤˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 广
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ