ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

guang3 (จู้อิน ㄍㄨㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ guǎng