ดูเพิ่ม: guǎng และ guàng

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: กฺวัง, กฺวาง

อักษรโรมันแก้ไข

พินอิน (guāng)

  1. แสง; รังสี; ทิวทัศน์; เกียรติยศ; สร้างเกียรติยศ; สว่าง; เกลี้ยงเกลา; เกลี้ยง; (ร่างกาย) เปลือย; เพียง; ชื่อสกุลของชาวจีน
  2. – ชื่อสถานที่ในมณฑลชานตง
  3. กระเพาะปัสสาวะ