ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

辰 (รากอักษรจีนที่ 161)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𨑃, 𨑄

+1 ขีดแก้ไข

𮝾

+3 ขีดแก้ไข

+6 ขีดแก้ไข

, , 𨑅, 𨑆, 𨑇, 𰺭

+7 ขีดแก้ไข

+8 ขีดแก้ไข

, , 𨑈

+9 ขีดแก้ไข

𨑉, 𮝿, 𮞀

+12 ขีดแก้ไข

, 𨑊

+13 ขีดแก้ไข

,

+14 ขีดแก้ไข

𨑋

+15 ขีดแก้ไข

𨑌