ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

衣 (รากอักษรจีนที่ 145)

แก้ไข

−2 ขีด

แก้ไข

𧘇

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𮕤

+2 ขีด

แก้ไข

⁕、𧘈𧘉𧘊𧘋𧘌𬡂𮕥𮕦𮕧𰳰𲀤𲀥

+3 ขีด

แก้ไข

𧘍𧘎𧘏𧘐𧘑𧘒𧘓𧘔𧘕𧘖𧘗𧘘𧘙𧘚𧘛𧘜𬡃𬡄𬡅𬡆𬡇𮕨𲀦

+4 ขีด

แก้ไข

𧘝𧘞𧘟𧘠𧘡𧘢𧘣𧘤𧘥𧘦𧘧𧘨𧘩𧘪𧘫𧘬𧘭𧘮𧘯𧘰𧘱𧘲𧘳𧘴𧘵𧘶𧘷𧘸𧘹𧘺𧘻𧘼𫋲𫋳𫋴𬡈𬡉𬡊𮕩𮕪𮕫𮕬𮕭𮕮𮕯𰳱𲀧

+5 ขีด

แก้ไข

𧘽𧘿𧙀𧙁𧙂𧙃𧙄𧙅𧙆𧙇𧙈𧙉𧙊𧙋𧙌𧙍𧙎𧙏𧙐𧙑𧙒𧙓𧙔𧙕𧙖𧙗𧙘𧙙𧙚𧙛𧙜𧙝𫋵𫋶𫋷𬡋𬡌𬡍𬡎𬡏𬡐𮕰𮕱𮕲𮕳𮕴𮕵𮕶𮕷𮕸𰳲𰳳𰳴𰳵𰳶𰳷𰳸𲀨𲀩

+6 ขีด

แก้ไข

𧘾𧙞𧙟𧙠𧙡𧙢𧙣𧙤𧙥𧙦𧙧𧙨𧙩𧙪𧙫𧙬𧙭𧙮𧙯𧙰𧙱𧙲𧙳𧙴𧙵𧙶𧙷𧙸𧙹𧙺𧙻𧙼𧙽𧙾𧙿𫋸𫋹𫋺𫋻𫋼𬡑𬡒𬡓𬡔𬡕𬡖𬡗𬡘𮕹𮕺𮕻𮕼𮕽𮕾𮕿𮖀𰳹𰳺𲀪𲀫𲀬𲀭𲀮

+7 ขีด

แก้ไข

𧚀𧚁𧚂𧚃𧚄𧚅𧚆𧚇𧚈𧚉𧚊𧚋𧚌𧚍𧚎𧚏𧚐𧚑𧚒𧚓𧚔𧚕𧚖𧚗𧚘𧚙𧚚𧚛𧚜𧚝𧚞𧚟𧚠𧚡𧚢𧚣𫋽𫟚𬡙𬡚𬡛𬡜𬡝𮖁𮖂𮖃𮖄𮖅𮖆𮖇𮖈𮖉𮖊𮖋𮖌𮖍𮖎𰳻𰳼𰳽𰳾𰳿𰴀𲀯𲀰𲀱𲀲𲀳

+8 ขีด

แก้ไข

𧚤𧚥𧚦𧚧𧚨𧚩𧚪𧚫𧚬𧚭𧚮𧚯𧚰𧚱𧚲𧚳𧚴𧚵𧚶𧚷𧚸𧚹𧚺𧚼𧚽𧚾𧚿𧛀𧛁𧛂𧛃𧛄𧛅𧛆𧛇𧛈𧛉𧛊𧛋𧛌𧛍𧛎𫋾𫋿𫌀𫌁𫌂𫌃𫌄𬡞𬡟𬡠𬡡𬡢𬡣𬡤𮖏𮖐𮖑𮖒𮖓𰴁𰴂𲀴𲀵𲀶𲀷

+9 ขีด

แก้ไข

𧚻𧛏𧛐𧛑𧛒𧛓𧛔𧛕𧛖𧛗𧛘𧛙𧛚𧛛𧛜𧛝𧛞𧛟𧛠𧛡𧛢𧛣𧛤𧛥𧛦𧛧𧛨𧛩𧛪𧛫𧛬𧛭𧛮𧛯𧛰𧛱𧛲𧛳𧛴𧛵𧛶𧛷𫌅𫌆𬡥𬡦𮖔𮖕𮖖𮖗𮖘𮖙𮖚𮖛𮖜𮖝𮖞𮖟𮖠𲀸𲀹𲀺

+10 ขีด

แก้ไข

𧛸𧛹𧛺𧛻𧛼𧛽𧛾𧛿𧜀𧜁𧜂𧜃𧜄𧜅𧜆𧜇𧜈𧜉𧜊𧜋𧜌𧜍𧜎𧜏𧜐𧜑𧜒𧜓𧜔𧜕𧜖𧜗𧜘𧜙𧜚𧜛𧜜𧜨𫌇𫌈𫌉𬡧𬡨𬡩𮖡𮖢𮖣𮖤𮖥𮖦𮖧𮖨𮖩𰴃𰴄𰴅𲀻𲀼𲀽𲀾

+11 ขีด

แก้ไข

褿𧜝𧜞𧜟𧜠𧜡𧜢𧜣𧜤𧜥𧜦𧜧𧜩𧜪𧜫𧜬𧜮𧜯𧜰𧜱𧜲𧜳𧜴𧜵𧜶𧜷𧜸𧜹𧜺𧜻𧜼𧜽𧜾𧜿𧝀𧝁𫌊𫌋𫌌𫌍𫌎𫌏𬡪𬡫𬡬𬡭𮖪𮖫𮖬𮖭𮖮𰴆𰴇𰴈𲀿𲁀𲁁𲁂

+12 ขีด

แก้ไข

𧜭𧝂𧝃𧝄𧝅𧝆𧝇𧝈𧝉𧝊𧝋𧝌𧝍𧝎𧝏𧝐𧝑𧝒𧝓𧝔𧝕𧝖𧝗𧝘𧝙𧝚𧝛𧝜𧝝𧝞𧝟𧝠𧝡𧝢𧝣𧝤𧝥𧝦𧝧𧝨𧝩𧝪𧝫𧝬𧝭𧝮𧝯𧝰𫌐𫌑𫌒𬡮𬡯𮖯𮖰𮖱𮖲𮖳𮖴𮖵𮖶𲁃𲁄

+13 ขีด

แก้ไข

𧝱𧝲𧝳𧝴𧝵𧝶𧝷𧝸𧝹𧝺𧝻𧝼𧝽𧝾𧝿𧞀𧞁𧞂𧞃𧞄𧞅𧞆𧞇𧞈𧞉𧞊𧞋𧞌𫌓𫌔𬡰𬡱𮖷𮖸𮖹𮖺𲁅𲁆

+14 ขีด

แก้ไข

𧞍𧞎𧞏𧞐𧞑𧞒𧞓𧞔𧞕𧞖𧞘𧞙𧞚𧞛𧞜𧞝𧞞𧞟𧞠𧞡𧞢𧞣𧞤𧞥𧞦𫌕𬡲𬡳𬡴𮖻𮖼

+15 ขีด

แก้ไข

𧞗𧞧𧞨𧞩𧞪𧞫𧞬𧞭𧞮𧞯𧞰𧞱𧞳𧞴𧞵𫌖𬡵𬡶𮖽𮖾

+16 ขีด

แก้ไข

𧞲𧞶𧞷𧞸𧞹𧞺𧞻𧞼𧞽𧞾𧞿𧟀𧟁𧟂𬡷𰴉

+17 ขีด

แก้ไข

⁕、𧟃𧟄𧟅𧟆𧟇𫌗𲁇𲁈

+18 ขีด

แก้ไข

𧟈𧟉𧟊𧟋𫌘𫌙

+19 ขีด

แก้ไข

𧟌𧟍𧟎𧟏𰴊

+20 ขีด

แก้ไข

𧟐𧟑𧟒𧟓𧟔

+21 ขีด

แก้ไข

𧟕𧟖𧟗

+22 ขีด

แก้ไข

𧟘

+24 ขีด

แก้ไข

𧟙𧟚

+26 ขีด

แก้ไข

𧟛

+28 ขีด

แก้ไข

𧟜𧟝

+32 ขีด

แก้ไข

𧟞𧟟